Standardi razdalje od hleva do ograje

Ko se načrtuje prihodnje območje ali se gradnja izvaja na dobro opremljenem ozemlju vseh vrst pomožnih stavb, je treba upoštevati zakonske predpogoje, ki ustrezajo veljavni zakonodaji.

Ne gre le za to, da morajo vsi državljani brez izjeme upoštevati zakone.. Obstoječi in izvajajoči se predpisi so potrebni za zagotovitev varne in udobne lokacije s poznejšim obratovanjem vseh stavb.

Zakonodajne določbe

Ob upoštevanju splošno sprejetih norm se verjetnost konfliktnih situacij s sosedi v državi znatno zmanjša. Poleg tega se preprečujejo sanitarne in gospodinjske težave, požarno nevarne razmere, preprečujejo se kazni s strani državnih organov, ki so pooblaščeni, da lastnika mesta zavežejo k rušenju zgrajenega objekta..

Obvezno pravilo tudi v fazi projektiranja je upoštevanje ugotovljene razdalje od meje z ograjo do gradbišča:

 • splošno priznana razdalja od meje do hiše je 3 m;
 • konstrukcije za gospodinjske potrebe v obliki lope ali garaže je dovoljeno ustvariti v zamiku 1 m po zakonu od ograje, hkrati pa je treba dosledno upoštevati vse veljavne standarde požarne varnosti, vendar to ni naj bi v notranjosti gojili živali;
 • lope za hranjenje živine ali ptic ne smejo biti bližje ograji kot 4 m, podobna razdalja je predvidena za rastlinjake, še posebej, če se pri gojenju vseh vrst pridelkov načrtuje uporaba organskih gnojil;
 • dolžina glede na ograjo vnetljive vrste komunalnega bloka (na primer savna ali kotlovnica, kopel) mora biti najmanj 5 m;
 • sajenje dreves na mestu zahteva tudi določeno razdaljo, če je razpršena krošnja, ne glede na to, ali gre za plodovit objekt ali ne, naj bo nameščena na razdalji 4 m od meje soseda.

Premikanje gospodarskih zgradb čim bližje meji z namenom razširitve lastnega dvorišča ali izboljšanja posejanih površin je strogo prepovedano.

Kadar je razpoložljiva razdalja manjša od razdalj, določenih z regulativnimi akti, lahko po zakonu nastane odgovornost s pravdami in z njimi povezanimi upravnimi sankcijami..

Počitniško hišo ali vrt je treba obdati z zaščitnimi elementi, tako da sosednja območja čim manj zasenčijo. V ta namen je priporočljivo uporabiti rešetke ali mrežaste materiale, ki dosežejo višino 1,5 m.. Kar zadeva trdne ograje, jih je dovoljeno namestiti samo s strani ceste, ulice, ne pa tudi na meji s sosedi. Hkrati morate imeti dovoljenje za skupščino SNT. Lahko pa se zgradi prazna stena s pogledom na sosednje dvorišče, če se sosed s tem strinja in podpiše ustrezen dokument, kar potrdi tudi upravni odbor partnerstva..

Dejstvo, da je v skladu s SNIP -om od ograje mogoče zgraditi lopo na razdalji najmanj 1 m, je že jasno. V tem primeru mora biti strešni naklon opremljen tako, da sezonske padavine ne padajo na sosednje tuje območje. Obstaja odlok Ruske federacije z dne 13.03.2001 št. 17, v skladu s katerim je treba zamik komunalnih blokov iz sosednjih dvorišč na vseh straneh, razen južne orientacije, pogojno izenačiti z višino teh stavb. Kazalnik višine se meri od slemena strehe do tal.

Če upoštevamo lokacijo stranišča ali kompostne jame in sosednjega vodnjaka, je treba med njimi vzdrževati razdaljo 8 m. Ko so opremljene savna, kopel ali tuš kabina, zgradbe za hranjenje male perutnine, goveda, se razdalja do vodnjaka ohrani še več – od 12 m. Podobno razdaljo je treba upoštevati tudi med hišo in straniščem kot klet. Kopalnica ali tuš kabina je odstranjena iz dnevne sobe za 8 m. Dalje od kleti, svinjca s kurnikom, se vzame površina komposta.

Na podeželskih dvoriščih je v skladu s SNIP prepovedano opremljati stranišče z neizolirano jamo, podobno hišici za ptice. V odsotnosti centralizirane kanalizacije se zbrani iztrebki odstranijo s pomočjo lokalnih naprav za kompostiranje; pri njihovem urejanju se morate umakniti iz stanovanjske stavbe. Za isti namen se lahko uporabljajo greznice.. Na takšnih napravah na njihovem spletnem mestu se običajno sklicuje naslednje.

 • Omare v prahu – to so stranišča, kjer se naravni odpadki predelajo s šoto, nato pa se z zadostno izolacijo hranijo v posebnih posodah, škatlah. Takšni rezervoarji z dobro zapirajočimi se pokrovi so predhodno obdelani s sestavo smole, na kakršen koli podoben način, njihova vsebina se hrani, dokler se ne pojavi kompost.
 • Suhe omare predstavljajo naprave, v katerih se fekalni odpadki pod delovanjem specializiranih kemičnih dodatkov ali električnim ogrevanjem pretvorijo v organsko gnojilo.

Kar zadeva greznice, so tudi opremljene z dobro izolacijo. Tako vsebina ne bo zamašila sosednjih tal in skozi njih podtalnice. Tudi v fazi oblikovanja projekta se ustrezni dokumenti predložijo lokalnim oblastem v odobritev uporabe, urejanja in zaščite podzemne vode. Lokacija stranišča na dvorišču se mora dogovoriti s SES.

Prav tako ni dovoljeno nikamor izliti milnice. Absolutno vsa odpadna voda iz savne ali prhe, gospodinjski ukrepi se odvaja skozi filtrirane jarke. Imajo posebno plast na osnovi peska in gramoza. Primerna zamenjava je kiveta zunanjega tipa.

Požarna varnost

Če upoštevamo ta vidik, je treba glede na zahteve za vzdrževanje razdalje od ograj do gospodarskih poslopij upoštevati uporabljeni gradbeni material.. Takšne naprave so razvrščene glede na požarno odpornost..

 • V kategorijo I-II vključujejo armirani beton in betonske materiale, opeko in kamen. Ne kažejo vnetljivosti in so značilni povečana požarna odpornost. Toda ob prisotnosti ločenih elementov vnetljivega tipa bi morali biti gospodinjski objekti oddaljeni najmanj 6 m od sosednjih ozemelj.
 • Kategorija III v zasebni gradnji so vključene okvirne konstrukcije, katerih tla so iz negorljivih materialov. Lahko je iz kovine ali valovite plošče. Takšne konstrukcije se odstranijo 12 m od sosednjih dvorišč.
 • IV kategorija predstavljeni z najbolj ranljivimi materiali. To drevo in morebitni derivati ​​iz njega, ki so impregnirani, da se prepreči vžig. Njihova razdalja glede na sosednja ozemlja ne sme biti manjša od 12 metrov.

Na vrtnem dvorišču je možno postaviti stanovanjski objekt na ograjo bližje dovoljeni razdalji, če za to obstaja dovoljenje državnih služb. Obvezno mora biti v rokah in privolitvi lastnikov sosednjih počitniških hiš.

Najbolj požarno nevarne konstrukcije vključujejo kopeli s savnami, lope za shranjevanje gorljivih materialov, kotlovnice. Pri njihovem opremljanju še posebej pozorno upoštevajte zakonsko določene razdalje glede na bližnje stavbe, ograje, hišo samo.

Sanitarni in gospodinjski standardi

Takšni dokumenti kažejo, da mora biti stranišče glede na ograjo opremljeno največ 1 m. Hkrati mora biti razdalja do sosednjega stanovanjskega objekta najmanj 12 m. Hkrati je treba organizirati priročno čiščenje opremljenih kanalizacijskih jam. Poleg tega, ne pozabite na udobje in zdravje ljudi, ki živijo na sosednji zemlji.

To je treba razumeti lokacija stranišča, ki je v vasi, na podeželju nepogrešljiva, je določena z lokacijo vodnjaka. Če med določenimi predmeti ne vzdržujete ustrezne razdalje, bodo onesnaževalci verjetno vstopili v pitno vodo. Da bi preprečili vnos škodljivih mikroorganizmov iz odpadnih stranišč v vodnjak, se je med njegovo gradnjo vredno umakniti 12 m. Pomembno je, da ne pozabite upoštevati lokacije sosednjega vira oskrbe s pitno vodo, greznice.

Med poletnimi prebivalci se pogosto pojavljajo spori glede lokacije katere koli stavbe. Navsezadnje je nerealno vzdrževati razdalje, določene in priporočene z zakonom, na več sto kvadratnih metrih. Tu na pomoč priskočijo posebne službe, lokalne uprave, ki izdajajo dokumente z optimalno lokacijo gospodarskih poslopij. Med sanitarijami izstopajo glavni:

 • savna ali kopel;
 • dobro;
 • stranišče;
 • vse strukture z namestitvijo cevovoda in odstranjevanjem greznic.

Takšne stavbe so načrtovane ob upoštevanju polaganja vodovodnih cevi, odtočnih jam, za katere se ohranja tudi globina, ki jo določajo regulativni dokumenti.

Odtenki gradnje

Odnosi s sosedi z vseh strani bodo vedno prijateljski, če se z njimi na začetku pogovorijo o gradnji katerega koli novega objekta na vrtni parceli. Optimalno rešeno vprašanje glede lokacije hleva, rastlinjakov, stranišča in drugih objektov tako na vašem dvorišču kot pri sosedu bo pomagalo pri reševanju številnih težav v prihodnosti..

Ko se primestno območje dopolni s sosednjimi podobnimi ozemlji na treh straneh, bo priročno, ko bodo vsa ulična stranišča postavljena v enem območju.. Na podoben način je priporočljivo organizirati prostor za hleve za živino, rastlinjake. To preprečuje zamere in opustitve, prepire v prihodnosti. Poleg tega lahko skupaj odstranimo gnojila, vzdržujemo greznice, prihranimo čas in denar..

Priročna bo tudi skupna konstrukcija ograje, ki pozneje ne bo motila nobene strani. Ko je urejeno dvorišče in je sosednja parcela že v celoti zazidana, se morate še vedno posvetovati s sosedi, razpravljati o načrtih in projektu. Vredno je prepoznati konfliktne situacije, ki se najpogosteje pojavljajo:

 • z visoke in gluhe ograje nenehno pada senca na sosednje mesto in okna hiše;
 • zgrajena ograja zajema ozemlje nekoga drugega za več kot 50 cm, kar lahko povzroči dolgotrajne postopke;
 • v bližini ograje so gospodarska poslopja, ki oddajajo neprijeten in oster vonj;
 • gradnja velikih hiš na zelo majhnih območjih.

Ob spoznanju, da lahko kateri koli objekt, postavljen preblizu ograjnega sistema, negativno vpliva na okolico, je priporočljivo pridobiti soglasje sosedov in pisno.

Toda najbolj pravilna rešitev bi bila popolna skladnost z razdaljo v skladu z regulativnimi dokumenti. Zgodi se, da so parcele predmet prodaje z naknadnimi postopki za nove lastnike..

V naslednjem videoposnetku boste našli dodatne informacije o oddaljenosti od sosednjih stavb in ograji med gradnjo stanovanjske stavbe..