Gassfyr for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gasskjeler for oppvarming av et privat hus hvordan du velger

Ofte må private huseiere ta et valg før de velger: bruk elektriske varmtvannsberedere for oppvarming av hjemmet eller forsyningen I dette tilfellet vil valget av en gasskjele for et privat hus være et ideelt alternativ, siden driften av en elektrisk strømforsyning.

Driftsprinsippet og enheten til gasskjeler

En gasskjele er en veggmontert eller gulvmontert enhet, hovedsakelig rektangulær-parallellpiped, som genererer energi ved forbrenning av drivstoff og derved sikrer oppvarming og varmtvannsforsyningssystemer.

Generelt består kjelen av følgende elementer:

1. sak;

2. Brenner;

3. Varmeveksler;

4. Sirkulasjonspumpe;

5. Utløp for forbrenningsprodukter;

6. Kontroll- og styringsenhet.

Avhengig av utformingen fungerer kjelen i en av flere moduser – i henhold til et forenklet opplegg: gass tilføres brenneren, som slås på fra et piezoelektrisk element eller elektrisitet; drivstoffet tenner og varmer kjølevæsken gjennom en varmeveksler; sistnevnte sirkuleres tvangsmessig i varmesystemet ved hjelp av en pumpe.

Under drift spiller sikkerhetssystemer en viktig rolle som forhindrer overoppheting, frysing, gasslekkasje, pumpeblokkering og andre problemer..

Det er individuelle egenskaper ved driften av enhetene. I varianten med en 2-krets-modell er det i tillegg arrangert varmtvannsforsyning. Ved åpen ildkasse fjernes forbrenningsprodukter gjennom skorsteinen, med et lukket kammer gjennom et koaksialrør. Kondensmodeller bruker også dampenergi.

Spesifisitet på gasskjeler for oppvarming

Prinsippet for drift av utstyret er ekstremt enkelt: på grunn av frigjort forbrenningsenergi i varmetanken varmes det opp vann, som kommer inn i varmesystemet i huset. For arbeid brukes enten propan-butan eller metan. Moderne modeller kjennetegnes av et pålitelig sikkerhetssystem og er designet med tanke på kravene til verdens kvalitetsstandarder. Vi anbefaler ikke å spare på automatisering, siden det er hun som kontrollerer lekkasjer, brann og temperaturforhold..

Fordeler og ulemper

Det er vanlig å referere til fordelene med gasskjeler:

 • høy effektivitet og kostnadseffektivitet;
 • evne til å jobbe i automatisk modus;
 • det er mange konstruksjoner med sitt eget sett med funksjoner;
 • et bredt spekter av modeller fra forskjellige produsenter;
 • tilgjengeligheten av tilleggsfunksjoner (fjernkontroll, programmering av arbeid, endring av varmemodus fra

  tar hensyn til eksterne forhold, etc.);

 • et selvdiagnosesystem lar deg umiddelbart slå av gasstilførselen og blokkere kjelen hvis det oppstår en nødssituasjon;
 • attraktivt utseende gjør det mulig å installere kjeler i kjøkken og andre rom.

Ulempene med gasskjeler er:

 • behovet for periodisk vedlikehold;
 • importerte modeller er følsomme for vannkvalitet og strømstabilitet;
 • mange enheter har redundant funksjonalitet som ikke brukes under drift;
 • de fleste importerte modeller har høy følsomhet for vannkvalitet og strømforsyningsstabilitet;
 • reservedeler til importerte kjeler er veldig dyre;
 • kostnaden for importerte kjeler er ganske høy, noe som begrenser etterspørselen.

Til tross for de eksisterende ulempene, anses bruken av gasskjeler for romoppvarming som det optimale valget av en kilde til termisk energi..

Fordeler og ulemper med gassoppvarming

Fordelene med å varme et hus med gass er:

 1. Prisen på selve gassen. Det er det mest tilstrekkelige når det gjelder lønnskostnader for oppvarming.
 2. Lavt tap. Gassoppvarming garanterer at 80-90% av varmen den genererer går til oppvarming av hjemmet ditt, og vil ikke bli bortkastet.
 3. Til tross for utstyrets lille størrelse, er det i stand til å varme opp store rom.
 4. Enheten er stille og krever ikke noe spesielt vedlikehold. Systemet er autonomt og kan selv opprettholde nødvendig temperatur, så du trenger ikke å overvåke det hele tiden.
 5. Det er ikke skitt fra gasskjelen.
 6. Dobbelkrets gasskjeler ikke bare varme huset, men også levere varmt vann.
 7. Gassbeholdere som inneholder gass regnes som trygge for mennesker.

Som du kan se, er det ganske lønnsomt å kjøpe et slikt varmesystem. Men vi må ikke glemme manglene som alle typer oppvarming har..

Kanskje, når du kjøper en kjele, bør du ikke glemme at:

 1. Autonomien til systemet er ofte levert av elektrisitet. Derfor, i tilfelle avbrudd eller funksjonsfeil, vil kjelenes drift stoppe, den vil mislykkes. Elektrisitet skaper kraften som kreves av sedimenter av lukket type og er ansvarlig for sirkulasjonen av vann. Hvis den er slått av, for eksempel om vinteren, er det stor sannsynlighet for stagnasjon..
 2. Autonomien til systemet kjøpes for mye penger, som kan gå opp til flere hundre tusen.
 3. Rommet må være ventilert og ha skorstein. Dette er nødvendig for utslipp av eksosgasser. Gjelder flere åpne gassaggregater
 4. Når du kjøper gassvarme, må du overholde særegenhetene i klimaet i ditt område. Alvorlig frost vil ikke overleve kjelene til europeiske merker, siden de ikke skjerpes for kraftige endringer i russiske temperaturer.
 5. En utslitt brenner reduserer effektiviteten til en gasskjele. Men dette er mer sannsynlig ikke et minus, men noe du bør huske på..

TOPP årsaker til det økte behovet for oppvarming av gasskjeler

1. Lav drivstoffpris ved høy effekt

Husk at prisen på en gassvarmekoker, i tillegg til utstyrskostnadene, bør omfatte installasjon, gass og vedlikeholdskostnader. Ifølge alle beregninger er gass mye billigere enn elektrisitet. Videre vil en kraftig enhet kunne varme opp et privat hus med flere etasjer..

2. Uten å kaste ved

Sammenlignet med faste drivstoffmodeller, og med gassutstyr, er menneskelig deltakelse minimal. Selve systemet styrer flammen og strømmen av gass inn i kammeret.

3. Fravær av sot og skitt

Utstyret kan installeres på kjøkkenet og i alle andre rom i huset. Det er ingen sot, sot og skitt fra arbeidet hans.

4. Estetisk tiltalende design

Produsenter tilbyr ganske stilige modeller som ikke trenger å være skjult i et eget rom..

5. Stort utvalg av konfigurasjoner

Gulvstående eller veggmontert, enkeltkrets og dobbeltkrets-det finnes en modell for ethvert krav.

Klassifisering

Gassfyr er tilgjengelig i forskjellige modifikasjoner og kan kombineres i grupper i henhold til individuelle egenskaper.

Gassfyr for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Etter strømforsyning:

 • ikke-flyktig. Disse enhetene er enkle og har ikke et stort sett med funksjoner. De kan sammenlignes med gassovner – etter start vil de fungere til gassen går tom. I fjerntliggende landsbyer med hyppige strømbrudd er dette imidlertid det beste valget..
 • flyktige. må kobles til strømforsyningen. De har alle egenskapene til moderne modeller, men i tilfelle strømbrudd blir de ubrukelige;

Etter type gassforbrenningskammer:

 • atmosfærisk (eller åpen type). Ved forbrenning brukes omgivelsesluft som kommer inn i brenneren under påvirkning av naturlig trekk. Alle ikke-flyktige kjeler er utstyrt med åpne brennere
 • turboladet (lukket). luft leveres med en turbofan. De har stabilisert lufttilførsel, fjerner røyk og forbrenningsprodukter helt. Når strømforsyningen er slått av, kan de ikke fungere..

Etter installasjonsmetode:

 • vegg. De er designet for veggmontering og har kompakte dimensjoner og attraktivt utseende. Som regel har de en relativt lav effekt;
 • gulv. Dette er kraftige enheter som er i stand til å varme opp store rom. Mange modeller kan kombineres i en kaskade (opptil 4 enheter), noe som gjør det mulig å få et kompleks med høy effekt.

Etter funksjonssett:

 • enkeltkrets. Sørg bare for oppvarming av oppvarmingsmiddelet for varmesystemet;
 • dobbeltkrets. Kan samtidig varme opp kjølevæsken og forberede vann til varmtvannsforsyning.

Etter varmeoverføringsmetode:

 • konveksjon. Vann varmes opp på vanlig måte ved å brenne drivstoff;
 • kondensering. Dette er en relativt ny oppfinnelse, som kombinerer konveksjonsoppvarmingsmetoden og produksjon av varme ved å kondensere vanndampen som er tilstede i røykgassene. Disse kjelene er veldig dyre, men ubrukelige i russiske klimatiske forhold;
 • brystning. Disse enhetene er i stand til å fungere både som en del av en varmekrets og uavhengig. Fungerer som komfyr.

Vannoppvarming

Bruken av vann som varmebærer for oppvarming begynte på slutten av 1700 -tallet. Den franske ingeniøren Bonnemann har laget en oppvarmet inkubator med naturlig væskesirkulasjon. I Russland, fram til 1917, var det bare rike mennesker og leiehus som hadde råd til et slikt system. Resten av beboerne brukte en ved- eller kullovn til oppvarming..

Nå er vann eller kjemiske væsker den vanligste varmebæreren i varmesystemer i både bygårder og private hus..

Vann har maksimal varmekapasitet blant alle kjente stoffer – 4,18 J / gK. Sakte varme opp, det frigjør også sakte energi til det omkringliggende rommet. Det er den mest effektive varmeakkumulatoren som jevner ut temperatursvingninger på planetarisk skala..

Vann eller frostvæske, oppvarmet av en gasskjele, beveger seg gjennom rør til varmeenheter, hvor de overfører varme til det omkringliggende rommet ved hjelp av stråling. Prosessen inkluderer overføring av energi ved konveksjon mellom oppvarmede luftlag.

Gassfyr for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Varmesystemer med flytende varmebærer kjennetegnes ved:

 • lang levetid;
 • muligheten for å bruke forskjellige typer drivstoff i universalkjeler;
 • langsiktig bevaring av varme i rommet når vannet avkjøles i radiatorene;
 • jevn oppvarming av batterier;
 • enkelt vedlikehold.

Ulemper med vannsystemer:

 • installasjon av rør og radiatorer er ganske arbeidskrevende;
 • i pauser i arbeidet om vinteren kan rørledningen bli skadet;
 • i åpne systemer der vannet fordamper i ekspansjonstanker, kreves regelmessig sminke;
 • langvarig tilstedeværelse av vann forårsaker korrosjon av metalldeler, utfelling av uløselig sediment;
 • luftlommer dannes ved trykkfall.

Noen ulemper elimineres ved bruk av destillert vann eller frostvæske. Dette fører til en økning i driftskostnadene, men beskytter mot sammenbrudd og dannelse av lekkasjer..

Luft (konvektor) oppvarming

I luftvarmesystemer overføres varme ved konveksjon. Luften i rommet varmes opp av spesielle enheter – konvektorer. Naturlig eller flytende gass omdannes til energi under forbrenning uten deltakelse av en varmebærer.

Konvektorer ved hjelp av sensorer opprettholder et forhåndsbestemt temperaturregime i rommet. Enhetene er utstyrt med et lukket forbrenningskammer. Eksosgassene slippes ut i gaten gjennom et koaksialt rør bygget inn i veggen. Det er ingen lukt i rommet, oksygennivået synker ikke, noe innbyggere i private hus er feilaktig redd for.

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Luftvarme er mye mer økonomisk i forhold til tradisjonell vannoppvarming. Ingen rørlegging, ingen kjølevæskepumping nødvendig. Energi brukes på oppvarming av rommet, og går ikke tapt når det passerer gjennom rørledningen og til oppvarming av radiatorer. Gassforbruk-0,13-0,51 m³ / time ved en effekt på 2-10 kW.

Lokal luftvarme

På spørsmål om hva slags oppvarming det er, blir lokal oppvarming ofte likestilt bare med produksjonslokaler. Lokale varmeapparater brukes til slike lokaler som bare brukes i visse perioder, i lokaler av tilleggskarakter, i lokaler som er i kommunikasjon med eksterne luftstrømmer..

Hovedenhetene i det lokale varmesystemet er viften og varmeapparatet. For luftoppvarming kan enheter og enheter som: luftoppvarmingsenheter, varmevifter eller varmepistoler brukes. Slike enheter fungerer etter prinsippet om resirkulering av luft..

Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

Sentral luftvarme

Sentral luftvarme utføres i rom i enhver plan, hvis bygningen har et sentralt ventilasjonssystem. Disse typer varmesystemer kan organiseres i henhold til tre forskjellige ordninger: resirkulering med direkte strømning, delvis eller full resirkulering. Full resirkulering av luft kan hovedsakelig brukes i ikke-arbeidstid for oppvarmningstyper eller for å varme opp rommet før arbeidsdagen starter..

Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

Oppvarming i henhold til en slik ordning kan imidlertid skje hvis den ikke er i strid med brannsikkerhetsregler eller grunnleggende hygienekrav. For en slik oppvarmingsordning bør det brukes et ventilasjonssystem for forsyning, men luften vil ikke bli tatt fra gaten, men fra de rom som er oppvarmet. I det sentrale luftvarmesystemet brukes slike konstruktive typer varmeenheter som: radiatorer, vifter, filtre, luftkanaler og andre enheter.

Luftgardiner

Kald luft kan komme i store mengder fra gaten hvis inngangsdørene til huset åpnes for ofte. Hvis ingenting blir gjort for å begrense mengden kald luft som kommer inn i rommet, eller ikke varme den, kan det påvirke temperaturregimet negativt, noe som må overholde normen. For å forhindre dette problemet kan du lage et luftgardin i en åpen døråpning..

Begrensning av mengden innkommende kald luft utenfor bygningen skjer på grunn av en strukturell endring i inngangen til rommet.

Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

Lufttermiske gardiner av kompakt type har blitt mer og mer populært den siste tiden. De mest effektive gardinene regnes som gardiner av typen “chibbing”. Slike gardiner danner en luftstråle som beskytter den åpne døren mot inntrengning av kalde luftstrømmer. Som en sammenligning av oppvarmingstyper viser, kan et slikt gardin redusere varmetapet med nesten halvparten..

Særegenheter

Gassoppvarming er et objekt for økt eksplosjon og brannfare, derfor er spesielle tjenester involvert i alle spørsmål om tilkobling og vedlikehold..

Før de kobler huset til gassledningen, lager de et prosjekt for å legge en ledning inne i lokalene, en krets for strømforsyningsenheter. Dokumenter er koordinert og godkjent av Gostekhnadzor.

Rommet der gasskjelen er installert, er utstyrt med god ventilasjon. For noen modeller er en skorstein utstyrt, og en separat utgang er arrangert i fyrrommet.

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Kjeler med tvungen eksos av eksosgasser er koblet til strømforsyningssystemet. For at utstyret ikke skal mislykkes med et kraftig trykkhopp i linjen, installeres en automatisering for å tilpasse seg.

Viktig. Ved sammenbrudd eller uregelmessigheter i driften av kjelen, må du søke hjelp fra spesialister med lisens til å reparere gassutstyr.

Tvunget opplag

Et lukket varmesystem i et privat hus kan inkludere en sirkulasjonspumpe, som tvinger kjølevæsken til å bevege seg aktivt, maksimalt varme opp alle varmeenheter eller gulvvarmekretsen.

Et lukket tvangsoppvarmingssystem har flere fordeler:

oppvarming av en væske under trykk er raskere;

risikoen for lufting av rørledningen og radiatorer reduseres;

fordampning av kjølevæsken forhindres (noe som er spesielt viktig ved bruk av frostvæske), oksygeninntrengning i væsken, noe som forårsaker korrosjon av metallelementene i systemet;

installasjon og vedlikehold forenkles ved å installere membrantanken nederst ved siden av kjelen, og ikke på toppunktet i kretsen, som i åpne systemer;

bevegelsen av væske under lavt trykk forenkler beregningen og installasjonen av rørledningen – i motsetning til gravitasjonssystemet er det i denne versjonen ingen strenge krav til hellingsvinkelen til rør og rør med mindre diameter kan brukes;

det er ikke nødvendig å bruke rør med stor diameter og montere dem på en åpen måte for å få tilgang til noen del av systemet for å eliminere luftlåser.

Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

Eksempel med induksjonskjele

Varmesystemet til et privat hus med sirkulasjonspumpe og en ekspansjonstank for membraner gir bedre romoppvarming sammenlignet med tyngdekraften. Men samtidig har den en betydelig ulempe – volatilitet. Pumpen krever strøm, så dette alternativet er ikke egnet for bygninger i fjerntliggende områder med utilstrekkelig eller ingen strømforsyning.

Med naturlig sirkulasjon

Gravitasjonsvarmesystemet er ikke-flyktig, og dette er fordelen. Vanligvis er dette et varmesystem med en kjele eller komfyr med fast brensel, sjeldnere brukes flytende drivstoffenheter.

Oppvarming uten pumpe er egnet for en bolig i et relativt lite område, mens det er viktig å korrekt beregne diameteren på rørene for hver del av systemet og utforme et opplegg for deres installasjon, og observere den optimale hellingsvinkelen til rørledningen lenker. Det er nødvendig å redusere risikoen for luftinntrengning og sikre et effektivt fremskritt av kjølevæsken

Det er mulig å legge til en sirkulasjonspumpe til et lukket varmesystem med naturlig sirkulasjon når som helst, noe som øker effektiviteten. Dette er det beste alternativet for områder der det er problemer med strømforsyning. I dette tilfellet, med en midlertidig mangel på elektrisitet, vil huset ikke stå uten varme – et lukket system i et privat hus vil fungere som en tyngdekraft.

Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

Beregning av gassforbruk for oppvarming av et hus

Og la oss nå beregne om det er så lønnsomt å installere gassvarme i et privat hus. For å gjøre dette, beregner vi hvor mange liter som brukes på oppvarming.

For å beregne forbruk av gass er det nødvendig å multiplisere antall kW som kreves for oppvarming av huset med en tidel av gassvolumet. Da vil det vise seg å finne ut hvor mange kubikkmeter gass som forbrukes på en time..

For eksempel har vi boliger med et areal på 250 kvadratmeter. Da trengs en 25 kV -kjele for å varme huset. Deretter:

25 kV * 0,1 m3 = 2,5 m3 / t.

Dette betyr at følgende forbrukes per dag:

2,5 m3 / t * 24 timer = 60 m3

I en måned (vi tar 30 dager):

60 m3 * 30 d = 1800 m3

I et år vurderer de dette: de velger tre kalde måneder og legger dem til tre måneder til, hvor kjelen vil fungere med halv kraft. For enkelhets skyld, ta 100 dager i det første tilfellet og 100 dager i det andre tilfellet. Så om et år kommer det ut:

(60 m3 * 100 d) + (30 m3 * 100 d) = 9000 m3

For hus med et mindre areal er dette tallet selvfølgelig mindre. I tillegg tilsvarer ikke det som kommer matematisk ut alltid praksis. Vanligvis er det virkelige tallet mindre enn det som er oppgitt.

Beregningen tar kun hensyn til oppvarming.

For å redusere mengden varmetap, gassforbruk, vil enkle manipulasjoner hjelpe:

 1. Det er nødvendig å ta hensyn til husets varmeisolasjon. Dette gjelder også taket..
 2. Bytt om nødvendig plastvinduer og skift ut dører.
 3. Installer en varmeakkumulator, varme radiatorer, det vil si utstyr som lar deg økonomisk bruke varme.
 4. Isolere gulv.

Alternativer for gassoppvarming

Når du leste artikkelen, la du sannsynligvis merke til omtale av flytende og vanlige gasser. Et rimelig spørsmål oppstår: hvordan er de forskjellige? Er det mer lønnsomt å varme et privat hus ved hjelp av strømnettet eller sylindere? La oss finne ut av det nå.

Typer gassoppvarming:

 1. Stamme. Mest miljøvennlig. Den består hovedsakelig av metan, som er renset fra forskjellige urenheter, og etterlater en liten mengde lukt som lar folk oppdage gasslekkasjer. Når du installerer det, kan du imidlertid ikke klare deg uten hodepine. Du må koordinere dokumentene med myndighetene, du må bekymre deg for tilstrekkelig trykk i rørene, og selve ledningen er en ganske komplisert hendelse.
 2. Flytende. Den samme gassen i lyse røde sylindere som den kjente propan-butanblandingen er lagret i. Men de vil ikke forstyrre hvis du installerer en underjordisk tank der sylindere kan lagres trygt. Det kreves ved påfyll en eller to ganger i året. Passer til alle kjeler.

Som du kan se, er flytende gass mer lønnsom enn hovedgass, men det er viktig å huske at en sylinder kan inneholde omtrent 50 liter gass. En slik ballong skiftes annenhver til tredje dag. Mens hovedrørledningen ledes inn i leilighetene dine. Gassholdere, der gass er lagret i sylindere, fylles med en spesiell maskin. Dette faktum blir tatt i betraktning om vinteren. Lagringen må ryddes for snø.

Hva er gassvarmekjeler

 • med et åpent forbrenningskammer – forbrenningsluft tas direkte fra lokalene der utstyret er installert, derfor er det viktig å sørge for frisk luftinnstrømning (anbefalt for ikke -boliglokaler, for eksempel ligger det i forlengelsen av en hus);
 • med et lukket brennkammer – slikt gassoppvarmingsutstyr kan installeres hvor som helst, for eksempel på kjøkkenet. Den lukkede brennkammeret forutsetter tilstedeværelse av en koaksial skorstein (rør i et rør) gjennom hvilket forbrenningsprodukter fjernes fra lokalene og frisk luft hentes fra gaten.

Etter layout

 • Gulvstående er ikke begrenset i vekt og kraft, de kan ha en holdbar og veldig massiv støpejerns varmeveksler.

Gulvkjeler – løsningen for store hus

 • Veggmonterte kan ikke være for tunge, for ikke så lenge siden var effekten begrenset til 25 kW. Men teknologien blir forbedret, og du vil ikke overraske noen med en 50 kW kondenserende gasskjele. Varmevekslere er laget lette: av kobber, rustfritt stål og aluminiumslegeringer. De serverer mindre enn støpejernsjern, men de er mer effektive, de er billigere, de er ikke redde for mekaniske og hydrauliske støt..

93113eb833d463c0741adc25dd0e62b8.jpg

Den veggmonterte kjelen er kompakt, hvis kraften til en ikke er nok, kan du henge flere av dem og samle den såkalte kaskaden

Etter funksjonalitet

 • Enkretskjeler betjener bare varmesystemet, for varmtvannsforsyning (varmt vann) er en indirekte oppvarmet kapasitiv varmtvannsbereder (kjele) innebygd i systemet.
 • Dobbelkretser kan utføre separat oppvarming av kjølevæske og varmt vann. Utstyrt med en separat fra varmeveksleren med lavere kapasitet, beregnet for varmtvannsforsyning, eller en innebygd kjele.

482977e6f36960de5ddbc622b561e82d.jpg

Denne moderne dobbelkretsfyren, i tillegg til en separat varmtvannsbereder, er utstyrt med en ekspansjonstank og en turboladervifte.

Etter trekkraft

 • I kjeler med naturlig trekk fjernes forbrenningsprodukter på grunn av skorsteinens naturlige trekk, som uten tvil må gå på taket.
 • I kjeler med tvunget trekk (turbo, tvunget trekk) er frisklufttilførsel og røykfjerning obligatorisk ved bruk av vifte. En koaksial eller delt skorstein kan ledes direkte gjennom ytterveggen til gaten. Denne løsningen forenkler og reduserer ofte kostnadene ved installasjon av utstyr, spesielt ved renovering av bygninger som ikke har vertikal skorstein. Et annet utvilsomt pluss er at oksygen fra rommet ikke brukes i forbrenningsprosessen..

4785d803eb2fe24f6c64378eb7729a94.jpg

Koaksialrøret for røykavtrekk og luftinntak i den oppblåsbare kjelen kan fjernes fra ytterveggen hvor som helst

Med åpent brennkammer

Kjeler med åpent brennkammer for å opprettholde en brannluft som kommer direkte fra rommet med utstyret plassert der. Avledningen utføres ved hjelp av naturlig trekk gjennom skorsteinen..

Siden en enhet av denne typen brenner mye oksygen, installeres den i et ikke-levende spesialtilpasset rom med tre ganger luftutskiftning.

Disse enhetene er absolutt ikke egnet for leiligheter i bygninger i flere etasjer, siden ventilasjonsbrønner ikke kan brukes som skorstein.

Fordeler:

 • enkelhet i design og som et resultat av lave reparasjonskostnader;
 • mangel på støy under drift;
 • bredt spekter av;
 • relativt lav kostnad.

Ulemper:

 • behovet for et eget rom og skorstein;
 • uegnet for leiligheter.

Med lukket brennkammer

For enheter med lukket brannkasse er det ikke behov for et spesialutstyrt rom, ettersom kammeret er forseglet og ikke kommer i direkte kontakt med det indre luftrommet.

I stedet for en klassisk skorstein brukes en horisontal koaksial skorstein, som er et rør i et rør – den ene enden av dette produktet er festet til toppen av enheten, den andre går gjennom veggen til gaten. En slik skorstein fungerer ganske enkelt: luft tilføres gjennom det ytre hulrommet i et to-rørs produkt, avgass fjernes gjennom det indre hullet ved hjelp av en elektrisk vifte.

Denne enheten kan installeres både i leiligheter og hus, og i ethvert rom som er praktisk å bruke..

Fordeler:

 • ikke behov for et spesielt rom;
 • driftssikkerhet;
 • relativt høy miljøvennlighet;
 • enkel installasjon;
 • brukervennlighet.

Ulemper:

 • avhengighet av elektrisitet;
 • høyt støynivå;
 • Høy pris.

Enkeltkrets

Enkretsfyr – en klassisk oppvarmingsenhet med et lokalt formål: klargjøring av varmemediet for varmesystemet.

Hovedtrekkene er at det blant designene blant de mange elementene bare er to rør: ett for inntaket av kald væske, det andre for utløpet til det allerede oppvarmede. Sammensetningen inkluderer også 1 varmeveksler, som er naturlig, en brenner og en pumpe som pumper kjølevæsken – i tilfelle naturlig sirkulasjon kan sistnevnte være fraværende.

Når du installerer varmt vann, er en indirekte varmekjele tilkoblet CO -systemet – gitt muligheten for et slikt prospekt, gjør produsenter kjeler kompatible med denne lagringen.

Fordeler:

 • relativt lavt drivstofforbruk;
 • enkelhet i design, vedlikehold og reparasjon;
 • muligheten for å opprette varmtvannsforsyning ved hjelp av en indirekte varmekjele;
 • akseptabel pris.

Ulemper:

 • bare brukt til oppvarming;
 • for et sett med en separat kjele, er et spesielt rom ønskelig.

Etter typen kjølevæskesirkulasjon

Vann eller frostvæske flyttes oftest gjennom systemet fra sirkulasjonspumpen: det skaper det nødvendige trykket og gir rask, effektiv og jevn oppvarming. Tilstedeværelsen av en pumpe gjør imidlertid ethvert system flyktig – det vil si at i tilfelle strømbrudd, vil oppvarmingen også slå seg av.

Et alternativt alternativ er gravitasjonssystemer. De er utformet på en slik måte at kjølevæsken sirkulerer på grunn av en tetthetsøkning under avkjøling, og også under tyngdekraften – på grunn av hellingen til alle rør i kretsen.

Gravitasjons to-rør varmekrets

En slik oppvarmingsordning for et privat to-etasjers hus med en ikke-flyktig gasskjele vil fungere selv om strømmen ikke er tilkoblet i det hele tatt, men sirkulasjonshastigheten, og dermed effektiviteten, vil være mye lavere. I tillegg etterlater den langsomme strømmen mye mer slam på systemets vegger..

Evnen til systemer med naturlig sirkulasjon til å justere seg selv er interessant: jo kaldere det er i huset, jo raskere kjølevæske i batteriene avkjøles, forskjellen i tilførsels- og returtemperaturer øker, og dermed strømningshastigheten og effektiviteten til oppvarming.

Hvis vanlige blackouts er en hard realitet, og huset er lite, er den beste løsningen et blandet sirkulasjonssystem. Planen skal beregnes som for et gravitasjonssystem – med rørskråninger, en kjele på det laveste punktet, etc..

Omgå med sirkulasjonspumpe

For å installere en sirkulasjonspumpe, tilbys en spesiell “lomme” – en bypass foran kjelen, sirkulasjonstypen byttes med kraner

Det er mulig å installere gulvvarme i et slikt system, men de fungerer bare når pumpen er slått på..

Horisontal og vertikal ruting

I et to -etasjers hus vil det ikke fungere å bare gjøre med horisontale rørledninger – minst ett stigerør i andre etasje må levere et kjølevæske. Men typen ledninger generelt forandrer ikke dette..

Horisontal ruting kan utføres i hver etasje. Med det kobler rør alle radiatorer på samme nivå til en enkelt krets. Det er den mest allsidige og populære, realiserbare for ethvert oppsett..

Topp- og bunnvarmerør

Det er også et skille mellom øvre og nedre ledninger, som berører den vertikale delen av rørledningen. For systemer med tyngdekraftsirkulasjon, bare den øvre

Tenk deg en enkeltrørs vertikale ledninger bare ved å bruke eksemplet på et varmesystem i bygårder. Oppsettet for hver etasje, inkludert plasseringen av radiatorene, passer perfekt. Hvert batteri er forbundet med et stigerør til det samme fra naboene nedenfra og ovenfra, og det er ingen horisontale varmeledninger i leiligheten.

Hvis hjemmet ditt har et oppsett som gjør at alle radiatorer kan plasseres nøyaktig oppå hverandre, vil det vertikale opplegget fungere mer effektivt, spesielt med en gravitasjonstype sirkulasjon. I tillegg er stigerør lettere å skjule enn horisontale rør..

Når du installerer systemet, vil det imidlertid være nødvendig å krysse takene mange ganger, og dette er vanskeligere enn å føre et rør gjennom en vegg..

Ekstra utstyr – fordeler og ulemper

Enhver oppvarmingsordning kan forbedres ved å legge til termostatkraner for å justere driften av hvert batteri, termostater, en hydraulisk pil, en sirkulasjonspumpe for hver krets og andre tilleggsenheter.

Mayevsky -kraner og lufteventiler øverst på hver stigerør kreves i systemer med lukket ekspansjonstank. Hver ekstra enhet gjør systemet mer effektivt, mer økonomisk, gir mer finjustering og praktisk justering..

Varmeanlegg fra en dobbeltkretsfyr

Det er verdt å huske at overkomplikasjon av systemet ikke bare øker kostnadene, men også øker risikoen for sammenbrudd betydelig.

Bruk bare de nødvendige komponentene, for jo færre enheter, desto lavere er sannsynligheten for at en av dem kommer ut og stopper systemet..

Alternative metoder for oppvarming av et privat hus

Gass er ikke den eneste varmekilden som kan varme hjemmet ditt. Det er flere andre alternativer for å holde rommet varmt. Men er de så fordelaktige i forhold til gasssystemet??

Alternative oppvarmingsmetoder for et privat hus:

 1. Elektrisitet. Den mest utbredte og tilgjengelige energikilden, men den er nesten den dyreste. Det kan ganske enkelt ikke være nok til oppvarming av et privat hus, siden ikke alle strømnett vil kunne overføre mengden energi som kreves for oppvarming. Feil om vinteren er ikke utelukket. Ikke det mest økonomiske og praktiske alternativet.
 2. Diesel. Diesel har en høy prislapp. Den bærer en veldig ubehagelig aroma, hvorfra du ikke kan bli kvitt noe verken hjemme eller på gaten. Og hvis du tar diesel av utilstrekkelig kvalitet, kan det oppstå sammenbrudd i varmesystemet. Ikke det beste alternativet.
 3. Fast brensel. Kull og tre. De må leveres til varmesystemet to til fire ganger om dagen. Ask må fjernes fra varmesystemet hver dag. Naturligvis vil en betydelig mengde drivstoff av denne typen være nødvendig for å varme et hus per år. Dette krever store summer. De bør ha et eget lager, i tillegg er de farlige, da de kan avgi karbonmonoksid. I denne forbindelse er gassinstallasjoner mer kostnadseffektive og sikrere..
 4. Pellets. Dette er spesielle pellets laget av torv og treavfall. Dens ulemper er lik de negative sidene ved kull og ved: et rom er nødvendig for å lagre et stort antall pellets, de lukter ikke veldig godt, og de må ofte lastes inn i varmesystemet. Forskjellen er at de er billigere enn alle typer drivstoff som er nevnt ovenfor, bortsett fra gass. Og de må lastes sjeldnere enn ved eller kull: ikke mer enn en gang i uken. Ikke et dårlig alternativ.

Det er åpenbart at gassoppvarming vinner på mange måter: effektivitet, brukervennlighet, minimalt varmetap, billig drivstoff selv. Derfor, hvis du bestemmer deg for å installere et godt varmesystem, så slutt å velge et system med gassoppvarming av kjølevæsken..

Andre bruksområder av naturgass til oppvarming

Luftgassoppvarming blir mer og mer vanlig. Det brukes vanligvis i industrianlegg, lagre og underholdningskomplekser..

Nylig begynte gassluftvarme å bli brukt i private hus..

Betydningen av luftoppvarmingsanordninger er at luft tilføres gjennom varmeveksleren ved hjelp av en vifte. Slike enheter kan være forskjellige – avhengig av typen vifte, varmebærer, strøm.

f7523d418a6fb5b0110b0902cba655ef.jpg

Luftgassoppvarming

Sammen med luftgassoppvarming brukes også gassvarmekanoner. Slike våpen (varmeovner) kan brukes ikke bare på naturgass, men også på flaskegass. Alle våpen er direkte oppvarming, de bruker ikke fjerning av forbrenningsprodukter. De brukes vanligvis til oppvarming av lagre, drivhus, åpne områder..

Gassvarme i et landlig privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Den rimelige kostnaden for flytende gass har ført til en økning i populariteten til bruk som hoveddrivstoff for oppvarming av private landsteder. I de fleste tilfeller er et gassvarmesystem i et privat hus organisert når naturgass er tilkoblet. Men selv om det ikke er tilgang til hovedgassledningen, er det alltid mulig å installere utstyr som opererer på flytende sylinderbrensel.

Det aller første spørsmålet: hva trenger du gass til??

Før du begynner å installere et varmesystem i et privat hus, må du bestemme hva du trenger gass til:

1.Bare for romoppvarming.

2. For oppvarming av hjemmet og varmtvannsforsyning.

Mye vil avhenge av svaret ditt: typen ledninger, modellen til kjelen og tilkoblingsdiagrammet. Så hvis du bare installerer gassvarme for oppvarming av et hus, kan du begrense deg til et enkelt kretsrøroppsett. I det andre tilfellet trenger du definitivt en slags dobbeltkretsledninger..

Gassvarme i et privat hus 2.png

Gulvstående gasskjele: struktur

Hvis du trenger stor kraft, fungerer ikke veggtypen her – de har den høyeste ytelsen på 45 kW. Det er bedre å velge et gulvfyr her. Det kjennetegnes ved enorm kraft, i tillegg er det arter som er i stand til å arbeide i en kaskade. På denne måten kan store områder varmes opp..

Under valget må du ta hensyn til funksjonaliteten til teknikken. Den har følgende nyttige funksjoner:

 • opprettholde de innstilte temperaturene;
 • funksjon for programmering av modus for hele dagen eller en time;
 • romtermostat kompatibel;
 • justering av kjelenes drift etter værforhold;
 • modus for sommeren – vannet varmes opp uten oppvarming;
 • kan fungere sammen med solcellepaneler eller andre alternative varmekilder, og så videre.

Mest populære koblingsskjemaer

Oppvarmingsordninger for private hus med en veggmontert gasskjele er delt i henhold til følgende kriterier:

 • etter type ledninger-bjelke og ett-rør, to-rør;
 • etter retninger – vertikal og horisontal;
 • etter antall konturer – en eller to;
 • etter sirkulasjonstype – tvunget eller naturlig.

Enkeltrør eller dobbeltrør, bjelke: fordeler og ulemper

Enkeltrørs oppvarmingsordninger for private hus med en veggmontert gasskjele er ganske upretensiøse: et enkelt rør som strekker seg fra kjelene kan omgå alt oppvarmingsutstyr etter tur og levere resten av kjølevæsken til kjelen.

Den første typen er uunnværlig i et hus med et lite oppvarmet rom, og i tekniske bygninger – en garasje, og så videre..

Fordeler:

 • enkelt monteringsarbeid,
 • minimum antall tilkoblinger,
 • enklere beregning av hydraulisk trykk.

Ulemper:

 • du vil ikke kunne slå av deler av kretsene når du ikke vil varme opp alle rommene.

Med to-rørs ledninger varmes huset jevnt opp. Bruken av en kontrollventil gjør det mulig å oppnå en nesten høy kvalitet temperaturbalanse mellom forskjellige soner. Ulempen er dette mer komplekse og dyre systemet..

Den optimale løsningen for romslige hytter er radiale ledninger. Her kan du bruke en manifoldenhet, hvorfra sitt eget varme rør går til alt utstyr. Ulempen er at den er veldig dyr og vanskelig å installere..

Fordeler – i en hvilken som helst enhet kommer kjølevæsken inn i en varm tilstand, og når du bruker kontrollventiler, montert direkte i manifoldenhetene, blir den også oppvarmet til ønsket konsistens. Under installasjonen av et varmt gulv, separat eller sammen med en radiator, brukes bare radial ledninger.

Gass: flytende eller hoved

Hva kan være mer åpenbart enn det faktum at når du installerer et gassvarmesystem, trenger du gass. Men det viser seg at det er en forskjell: er motorveien koblet til huset ditt eller ikke?.

Hovedgassen er billigere. Derfor, hvis det allerede er en gren i din by, er det verdt å koble til den. Selvfølgelig, for dette trenger du et prosjekt, tillatelse fra visse avdelinger. Vær oppmerksom på at dette vil ta litt tid.

Tips: når du bruker et sentralisert gasstilførselssystem, vær forberedt på overspenninger i gasstilførselen. Dette er viktig å ta hensyn til når du velger en gasskjelmodell..

Hvis gassledningen ikke leveres til deg, men du fortsatt vil bruke denne typen drivstoff, vil løsningen være å koble til en bensintank. I dette tilfellet trenger du ikke fylle ut unødvendige papirer, vent til din tur kommer. Du kan gjøre alt når det passer deg.

En gassholder er en stor beholder som lagrer flytende gass. Det er installert i hagen din av spesialister. De leder også gass til huset, tester og kobler systemet..

Slikt drivstoff, som hovedgass, har høy effektivitet. Det regnes som trygt og miljøvennlig. Tanking 2-3 ganger i året.

Hvordan velge en passende gasskjele

For å velge en gasskjele som vil tilfredsstille dine forventninger og takle oppgavene dine, må du følge en enkel algoritme. Beregn først kraften til gasskjelen. Velg deretter riktig modell.

Hvor installerer du gasskjelen?

Gasskjeler varierer i type installasjon. Mer massive er installert på gulvet. Kapasiteten deres er nok til å sikre driften av varmesystemet i hus med et stort område..

Det finnes både enkelkrets- og dobbeltkretsstyper. Enkrets gir huset bare oppvarming. Og dobbeltkrets lar deg lede varmt vann i huset.

Mange spør om det er mulig å installere en veggmontert gasskjele med egne hender? Dette er teoretisk mulig. Men for å levere gass til det og teste systemet, trenger du hjelp fra spesialister..

Hvilket materiale skal varmeveksleren være laget av 

I gassutstyr er en varmeveksler et viktig element. Det er han som varmer opp kjølevæsken.

Derfor er det viktig at den er holdbar. Og den vanligste i dag er varmevekslere fra:

 • kobber;
 • av rustfritt stål;
 • støpejern.

Hvert materiale har sine egne fordeler. Dermed anses kobber å være mer holdbart og mindre utsatt for korrosjon. Men samtidig er prisen ganske høy. Stål er billigere, men også mindre slitesterkt. Støpejern med riktig drift vil vare lenge. Men når du installerer, er det verdt å vurdere den store vekten..

Brennkammer: hvilket som er riktig for hjemmet ditt

Gassoppvarming i et privat hus.4.png

Et annet viktig element i en gasskjele er forbrenningskammeret. Det er av to typer:

 • åpen;
 • lukket.

Prinsippet for bruk av et åpent brennkammer er enkelt. For å opprettholde forbrenningen trekker de luft direkte fra rommet. Hvert avfall må slippes ut gjennom skorsteinen. Dette utstyret er installert i et spesielt utpekt ikke-boligområde..

Ikke glem sensorer!

Gassoppvarming er veldig praktisk. Spesielt nå, når alle systemer fungerer praktisk talt uavhengig. Men ingen er trygge for funksjonsfeil i varmesystemet. Derfor er det viktig å ivareta sikkerheten. Volmax ingeniører anbefaler å installere gasslekkasjesensorer.

Disse små, men veldig viktige enhetene vil informere deg i tide om at systemet lekker og at det er en lekkasje et sted. Du må bare ringe gasstjenesten: dens ansatte vil finne og eliminere denne feilen.

Hva er rør, kammer og beslag til?

Gassfyret er hjertet i varmesystemet i et privat hus. Og “karene” som varmen føres rundt i huset er rør. Hvorfor rør og ikke gruver?

Fordi gruver brukes når luft brukes som varmebærer. Men denne metoden er mer berettiget for oppvarming av store lokaler – kjøpesentre, lagre.

I privat boligbygging brukes vann eller frostvæske oftest som varmebærer. Den beholder varmen lenger, er miljøvennlig og er billig. Og for at det skal være jevnt fordelt i hele huset, er det nødvendig med rørbeslag og radiatorer..

Hvem skal installere varmeanlegget?

Teoretisk sett kan alt arbeidet – å lage et prosjekt, kjøpe nødvendig utstyr, installere en gasskjele og varme ledninger utføres med egne hender. Hvis de selvfølgelig vokser fra riktig sted og du har en ide om hvordan du gjør alt riktig. Men for å koble til gassen trenger du fortsatt hjelp av kvalifiserte håndverkere..

Sentralisert eller autonom gassforsyning?

Uten brennbart drivstoff vil det være null fornuft fra enhver versjon av et internt varmesystem i en autonom design. Gass er det første du må tenke på når du planlegger gassoppvarming i et landsted.

Ikke alle bosetninger i Russland får gass. Imidlertid kan “blått drivstoff” hentes ikke bare fra et rør eller en sylinder med flytende drivstoff, men også fra en gasholder..

Naturgass, hovedsakelig metan, ledes til private hjem. Den flytende analogen er en propan-butanblanding, som pumpes i beholdere for transport og lagring. Trykket i slike sylindere og gasstanker er omtrent 15-18 atmosfærer.

Når du organiserer oppvarming i et privat hus ved bruk av ballontanker på 50 liter, må sistnevnte skiftes hver 2-3 dag om vinteren. Hvis en autonom gassforsyning velges for en hytte på landet, er det best å foretrekke en gassholder, som kan være opptil 20 kubikkmeter i volum..

Valget av volumetrisk kapasitet avhenger av forbruksnivået til flytende petroleumsgasser (LPG). Her er det nødvendig å ikke bare ta hensyn til en varmtvannsbereder, men også en peis og en gassovn, hvis de brukes i huset..

For en hytte på 150 kvm. det anbefales å installere bensintanken med et volum på 2000–3000 liter. Og for et forstadshus på 300 kvm. et alternativ for 8000-9000 liter er nødvendig.

Gassforsyning til huset fra en gasstank

I mangel av en gassrørledning i landsbyen, kan du bruke alternativet med en autonom tilførsel av drivstoff fra en gasstank designet for lagring av gass i flytende tilstand.

Når det gjelder kostnadene ved å koble til en gassrørledning, er det i de fleste tilfeller mer fordelaktig enn et reservoar i bakken. Men bare når oppgjøret allerede er utstyrt med gass.

Det er også situasjoner der installasjonen av en gasstank vil være billigere enn å koble til en hovedrørledning. Alt avhenger av de spesifikke forbindelsesforholdene i regionen og avstanden til landsbyen fra den store gassrørledningen.

Når du bruker en bensintank, trenger du ikke bekymre deg for tilstedeværelsen av trykk i røret. Den er ekstremt enkel å betjene. Du trenger bare å ringe spesialister regelmessig for å sjekke det for sikkerhet, og ikke glem å fylle bensin. Det vil ikke ta mer enn tre dager å installere hele systemet.

Hvis et autonomt forgassingsalternativ er valgt, bør det kjøpes en gasskjele som er designet for å fungere på LPG. Det er modeller på salg som er designet for å fungere utelukkende på hovedgass.

Men de fleste gassfyrte varmegeneratorer er tilpasset for å brenne begge typer drivstoff. Du må bare bytte dysene, samt konfigurere ventilen og elektronikken til en annen modus.

Bensintank installasjonsstandarder

Den største ulempen med gassholderen er at den bare kan installeres på et stort område, kapasiteten, i henhold til kravene til SNiP, må være minst 10 m fra huset

Faser av tilkobling av sentral gassvarme

 • Det første du gjør er å kjøpe en kjele og en gasskomfyr. Siden du blir spurt om utstyrsmodellen når du designer.
 • I byens gass -tjeneste bestiller og betaler du for et gassoppvarmingsprosjekt. Vent til det er godkjent.
 • Utstyr rommet etter godkjenning. Installer ventilasjon, kjele og varmesystem.
 • Gasstjenesten installerer rør. Leder dem til huset, setter måleren.
 • Kuratoren for gasstjenesten og branninspektøren kontrollerer arbeidet som er utført for å overholde alle krav.
 • Inngå en avtale med gasstjenesten for vedlikehold av kjelen og komfyren.
 • Gass lanseres.

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Foto av gassoppvarming i et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

  Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat husGaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

Sylindere

Gassen leveres i beholdere fra 30 til 80 liter i flytende form og har et veldig høyt trykk. For å få den gassformige blandingen som er nødvendig for kjelens drift, brukes reduksjonsmidler som er plassert direkte på sylinderen..

Det er visse regler og forskrifter for installering av AGS:

 • For lagring av containere er det tillatt å bruke spesielle metallskap utstyrt med lås.
 • Den tillatte avstanden mellom sylinderinstallasjoner og varmekilder er 1 meter.
 • Bare 1 sylinder er tillatt i rommet. Hvis systemet består av flere beholdere, blir det tatt ut av boligen..

I regioner med et temperert klima er en sylinder med en kapasitet på 50 liter nok til å varme en bygning med et areal på 90-100 m2 i 3-4 dager. Følgelig vil omtrent 10 sylindere være nødvendig i en måned..

For å øke effektiviteten ved bruk av AGS, kan du installere et system som består av flere sylindere. Antallet kan variere fra 4 til 50. Ved hjelp av en kontrollventil er tankene delt inn i to grupper – hoved og reserve. Når gassen i hovedgruppen tar slutt, bytter systemet automatisk drivstofftilførsel til kjelen fra reservegruppen.

Det innebygde visuelle indikasjonssystemet hjelper til med å bestemme fra hvilken gruppe LPG for tiden blir konsumert. Avhengig av sesong må du fylle sylindrene med en annen blanding. Siden frysepunktet for butan er høyere, brukes i den varme årstiden en blanding der forholdet mellom butan og propan er 50% / 50%. Om vinteren, når lufttemperaturen faller under null, tankes “vintergass”, hvor butan er 15%.

Enhver gass inneholder en viss prosentandel vanndamp. Om vinteren, når sylindere lagres utendørs, reduseres trykket inne i tankene til gassen fryser i reduktoren. For å øke overgangshastigheten til en væskeblanding til en gassform, anbefales det å bruke oppvarming av skapet.

For å gjøre dette, bruk:

 • Varmeisoleringsmaterialer. Dette er den minst enkle, men samtidig den mest ineffektive måten..
 • Spesiell selvregulerende kabel. Ballongen er pakket inn i en spiralkabel som er koblet til strøm.
 • Etter at branninspektoratet har kontrollert installasjonen for å overholde standardene og signert tillatelsen, kan du bruke AGS. Først og fremst vil det være nødvendig å bytte ut dysene i kjelen med spesielle som er designet for å fungere med LPG..

Den første oppstarten av kjelen ved bruk av flaskegass utføres i følgende rekkefølge. Ved differansetrykk skrues ventilen, som er på gasstilførselen, inn til den stopper, og reguleringsskruen skrus av. Ved å dreie justeringsskruen settes ønsket verdi.

Du kan justere gasstrykket i henhold til fargen på brennerflammen på gasskomfyren. Hvis flammen er gul, må trykket reduseres. Hvis flammen slukker eller ikke antennes, må du øke trykket. Etter innstilling kan du starte gasskjelen fra sylinderen.

Fordelene med en AGS som opererer fra flaskegass inkluderer:

 • Enkel og rask installasjon. Hvis du kontakter spesialistene, vil alle nødvendige elementer være tilgjengelige, og installasjonen av systemet vil bli fullført på en dag..
 • Praktisk. Deretter kan kjelen enkelt omkonfigureres for hovedgass.
 • Rimelig pris. Forgassing av et hus vil være mye billigere enn papirarbeid for innbinding i hovedgassledningen.

Ulemper:

 • Når du organiserer en AGS, er det nødvendig å overholde alle krav og standarder.
 • Det er nødvendig å konstant overvåke gassnivået i sylindere, bytte tomme beholdere til fulle..
 • Organiseringen av obligatorisk oppvarming av sylindere øker kostnaden for å installere AGS.

Hva er hoveddelene i systemet?

 1. Gass- eller fastbrenselkjele. Forbrukeren kan selv velge det beste alternativet som oppfyller de ønskede kravene;
 2. Varme radiatorer. Du kan gjøre ditt valg både til fordel for støpejern og stål;
 3. Ekspansjonstank av stål;
 4. Rør.

Gassfyr installasjonsstandarder

For å unngå problemer ved bruk av gasskjelen, må du velge installasjonsstedet i henhold til gjeldende forskrifter. Installasjonen av en gasskjele i et privat hus (enfamilie eller låst) er regulert av SNiP 31-02-2001, og reglene for installasjon i bygårder er angitt i SNiP 2.08.01.

Hvor du skal sette

Nå om hvor og hvordan du kan finne gassutstyr med forskjellige kapasiteter. Det vil handle om gasskjeler og varmtvannsberedere, deres effekt er oppsummert:

 • med effekt opp til 150 kW – i et eget rom i alle etasjer, inkludert i kjelleren og kjelleren;
 • fra 151 kW til 350 kW inkludert – i et eget rom i første, kjeller- eller kjelleretasjen, samt i et eget anneksrom.

Kraftigere installasjoner i private hus brukes ikke.

Krav til kjøkken der det er installert en gasskjele

Når du plasserer en gjennomstrømningsgassvannvarmer eller en gassvarmekoker med en kapasitet på opptil 60 kW på kjøkkenet, må rommet overholde følgende standarder:

 • Romets volum må være minst 15 kubikkmeter, pluss 1 kubikkmeter for hver kilowatt gasskjeleffekt.
 • Takhøyde – ikke mindre enn 2,5 m.
 • Ventilasjon:
 • hette med en kapasitet på minst tre ganger romvolumet;
 • tilstrømningen er den samme, pluss forbrenningsluft.
 • Tilstedeværelsen av et vindu med et vindu. Vindusområdet avhenger av glassets tykkelse. Med glass 3 mm tykt bør arealet på ett glass (bare glass) ikke være mindre enn 0,8 m2, med en tykkelse på 4 mm – ikke mindre enn 1 m2, glass 5 mm – 1,5 m2.
 • I bunnen av døren kreves det et ventilasjonshull (grill eller gap mellom døren og gulvet) på minst 0,025 m2.

  Organisering av fjerning av forbrenningsprodukter i en gulvstående gasskjele

  Organisering av fjerning av forbrenningsprodukter i en gulvstående gasskjele

 • Det er en til, som ikke er angitt i normene, men som eksisterer: installasjon av en gasskjele er bare tillatt i et rom med dører. I lys av de siste trendene kan det være et problem å fjerne skillevegger og lage buer i stedet for dører. Uten dør vil ikke tillatelse bli signert. Veien ut er å sette skyve- (skyve-) eller foldedører. Et annet alternativ er glassdører. De “laster” ikke interiøret, men de oppfattes nettopp som dører.

  Krav til enkeltrom

  Kravene til individuelle fyrrom er like, men det er noen forskjeller:

  • Takhøyde – ikke mindre enn 2,5 m;
  • Rommets volum og areal bestemmes av det enkle vedlikeholdet, men bør ikke være mindre enn 15 m3.
  • Vegger som fører til tilstøtende rom må ha en brannmotstandsgrense på 0,75 timer og en nullgrense for spredning av brann langs konstruksjonen (murstein, betong, byggesteiner).
  • Avtrekkshette med samme krav: for utløp – tre ganger bytte, for tilsig i samme volum, pluss luft for forbrenning.
  • Det skal være et vindu i rommet. Glassareal – ikke mindre enn 0,03 m2 per én kubikkmeter volum.

  Hvis utstyret er installert med en kapasitet på 150 kW eller mer, er en av forutsetningene tilgang til gaten. En andre utgang kan utstyres – til et vaskerom (ikke bolig). Det kan være et pantry eller en gang. Dører må være brannsikre.

  Slik fjernes skorsteinen fra den veggmonterte gasskjelen med et lukket brennkammer

  Slik fjernes pipen fra det veggmonterte gasskjele med et lukket brennkammer

  Vær oppmerksom på at ved beregning av vinduer er glassområdet vurdert, og ikke dimensjonene på vindusåpningen. Videre kreves det i noen tilfeller minst ett glass med et areal på minst 0,8 kvadratmeter. Hvis det er problematisk å forstørre vinduer, kan du lage et lignende vindu i døren (forskriften sier ikke at det skal være i veggen).

  Slik fester du fyrrom

  Noen ganger er det ingen måte å tildele et eget rom i huset. I dette tilfellet er fyrrommet festet. Normene for takhøyde, volum, glass og ventilasjon forblir de samme som for individuelle rom, bare spesifikke normer legges til:

  • Fyrrommet er festet til en solid vegg. Det nærmeste vinduet eller døren må være minst en meter unna.
  • Veggene må være ubrennbare. Dette betyr at de må gi 0,75 timer før tenning (45 minutter). Slike materialer er murstein, betong, skallstein, brannblokk, skum og gassbetong.
  • Veggene i tilbygget må ikke kombineres med hovedbygningen. Det vil si at fundamentet er laget separat, frakoblet, alle fire vegger er bygget.

   Tilbygget må bygges på et løst fundament

   Tilbygget må bygges på et løst fundament

  Vær oppmerksom på at utvidelsen må registreres. Ingen vil levere gass til deg uten offisielle dokumenter. Og en ting til: Når du designer den, må du legge alle normene uten avvik, ellers vil de ikke godta det. Hvis installasjonen av en gasskjele er planlagt i et eksisterende rom, kan de lukke øynene for noen avvik eller tilby kompensasjon (hvis det er mangel på volum eller takhøyde, kan de bli bedt om å øke glassområdet). Det er ingen slike rabatter for nybygde bygninger (og uthus også): de må inneholde alle standardene.

  Forente kjøkken

  I dag har det blitt fasjonabelt å ha studioleiligheter eller kombinere kjøkken med stue. Det viser seg en enkelt stor plass der det er enkelt å implementere designideer. Men gasstjenesten anser et slikt rom som bolig og forbyr installasjon av gassutstyr.

  Det er mulig å installere en gasskjele på kjøkkenet bare hvis det er ventilasjon og dører som fungerer

  Det er mulig å installere en gasskjele på kjøkkenet bare hvis det er ventilasjon og dører som fungerer

  Det vil ikke være mulig å løse problemet med en studioleilighet, men med en kombinert er det en vei ut. Hvis du bare planlegger å kombinere kjøkken og stue, navngi det resulterende rommet som et kjøkken-spisestue når du lager dokumentene. Dette området er ikke bolig, så det vil ikke være noen begrensninger. Hvis papirene allerede er utstedt, kan du prøve å gjøre dem på nytt eller gå den andre veien – installer en skyvepartisjon. Det er sant at i dette tilfellet vil det være nødvendig å omarbeide dokumenter..

  Sted for installasjon av gasskjele

  Når det gjelder leiligheter, er gasskjeler installert i dem, hovedsakelig på kjøkken. Det er all nødvendig kommunikasjon her: vannforsyning, gass, det er et vindu og en avtrekkshette. Det gjenstår bare å finne et passende sted for kjelen. For en slik installasjon brukes veggmonterte (hengslede) kjeler. De er installert på flere kroker festet til veggene (vanligvis inkludert).

  Når det gjelder installasjon i andre lokaler i en leilighet eller et hus, oppfyller som regel ingen av dem kravene. For eksempel har badet ikke vindu med naturlig lys, korridoren passer vanligvis ikke i størrelse – det er ikke nok toleranser fra hjørnene eller til motsatt vegg, det er vanligvis ingen ventilasjon i det hele tatt eller det er utilstrekkelig. Det samme problemet med boder – det er ingen ventilasjon og vinduer, det er ikke nok volum.

  Den nøyaktige avstanden fra vegger og andre gjenstander er angitt i driftsinstruksjonene for kjelen.

  Den nøyaktige avstanden fra vegger og andre gjenstander er angitt i driftsinstruksjonene for kjelen.

  Hvis huset har en trapp til andre etasje, vil ofte eierne sette kjelen under trappen eller i dette rommet. Når det gjelder volum, passerer det vanligvis, men når det gjelder ventilasjon må det gjøres veldig kraftig – volumet vurderes i to nivåer, og det er nødvendig å sikre sin tredobbelte utveksling. Dette vil kreve flere rør (tre eller flere) med et veldig stort tverrsnitt (minst 200 mm).

  Etter å ha bestemt seg for et rom for installasjon av en gasskjele, gjenstår det å finne et sted for det. Den velges ut fra typen kjele (veggmontert eller gulvstående) og produsentens krav. Databladet beskriver vanligvis avstandene fra veggen til høyre / venstre, installasjonshøyden i forhold til gulv og tak, samt avstanden fra frontoverflaten til motsatt vegg. De kan variere fra produsent til produsent, så det er verdt å lese håndboken nøye..

  Installasjonsstandarder i henhold til SNiP

  I mangel av slike anbefalinger i utstyrspasset, kan installasjonen av en gasskjele utføres i henhold til anbefalingene fra SNiP 42-101-2003 s. 6.23. Det står:

  • Gasskjeler kan installeres på brannsikre vegger i en avstand på minst 2 cm fra den.
  • Hvis veggen neppe er brennbar eller brennbar (tre, ramme, etc.), må den beskyttes med ikke-brennbart materiale. Det kan være et tre-millimeter ark med asbest, hvorpå et metallplate er festet. For beskyttelse er det også vurdert et gipslag med et lag på minst 3 cm. I dette tilfellet må kjelen henges i en avstand på 3 cm. Dimensjonene til det ikke-brennbare materialet bør overstige kjelens dimensjoner 10 cm fra sidene og bunnen, og ovenfra skal være 70 cm større.

  Spørsmål kan dukke opp om asbestplater: i dag er det anerkjent som et helsefarlig materiale. Du kan erstatte den med et lag mineralullspapp. Og husk også at keramiske fliser også regnes som en brannsikker base, selv om de er lagt på trevegger: et lag lim og keramikk gir bare den nødvendige brannmotstanden.

  Gassfyret kan bare henges på trevegger hvis det er en ikke-brennbar bakside

  Gassfyret kan bare henges på trevegger hvis det er en ikke-brennbar bakside

  Installasjonen av en gasskjele i forhold til sideveggene er også regulert. Hvis veggen er ikke brennbar, kan avstanden ikke være mindre enn 10 cm. For brennbare og vanskelig brennbare materialer er denne avstanden 25 cm (uten ekstra beskyttelse).

  Hvis en gulvstående gassfyr er installert, må basen være ubrennbar. Det er laget et ikke-brennbart stativ på tregulvet. Det bør gi en brannmotstandsgrense på 0,75 timer (45 minutter). Dette er enten murstein lagt på skjeer (1/4 av en murstein) eller tykke keramiske gulvfliser som er lagt på toppen av et asbestark festet til et metallark. Dimensjonene til den ikke-brennbare varpen er 10 cm større enn dimensjonene til den installerte kjelen.

  Kjeledokumenter

  La oss si at du har utstyrt en ovn i samsvar med alle krav. Kjøper du en kjele? Det er for tidlig. Først av alt, sjekk om de gamle papirene ikke går tapt på gass, og ta dem ut i dagens lys:

  1. Gassforsyningskontrakt, hvis kjelen varmes opp. Underforbrukere kan bare installere varmtvannskjeler.
  2. Alle dokumenter for gassmåleren. En kjele kan ikke installeres uten måler. Hvis det ikke er der ennå, kan ingenting gjøres med det, du må sette og ordne, men dette er et annet tema..

  Nå kan du kjøpe en kjele. Men etter å ha kjøpt, er det for tidlig å installere:

  • I BTI må du gjøre endringer i registreringsbeviset hjemme. For privatiserte leiligheter – gjennom organisasjonen som driver bygningen. Den nye planen bør inneholde et skap under kjelen, og tydelig merket: “Ovn” eller “Fyrrom”.
  • Send inn en søknad til gasstjenesten for prosjektet og tekniske spesifikasjoner. Som en del av de nødvendige dokumentene og et teknisk pass for kjelen, slik at den allerede må kjøpes.
  • Installer kjelen (se neste avsnitt), bortsett fra gasssystemet. Dette kan gjøres mens gassarbeiderne forbereder prosjektet, hvis lokalene er godkjent.
  • Ring en spesialist for å lage et gassrør.
  • Send inn en søknad til gassarbeidere for igangkjøring.
  • Vent på ankomsten av gasstjenesteingeniøren, han vil sjekke alt, trekke en konklusjon om egnethet og gi tillatelse til å åpne gassavstengningsventilen til kjelen.

  Hvordan velge gassutstyr: hva du skal ta hensyn til

  Hver huseier ønsker å finne gassutstyr som kan utføres ikke bare for en oppvarmingsfunksjon, men også for å skaffe en varmtvannskilde. Gassfyren med to kretser er et utmerket alternativ for å oppfylle disse kravene..

  HJELP: I motsetning til en elektrisk varmtvannsbereder vil betalingen av regninger for gass ved bruk av dette utstyret være.

  Når du kjøper en slik enhet, er det nødvendig å fjerne følgende nyanser:

  1. Før du kjøper, er det nødvendig å utføre beregningen av utgangseffekten avhengig av det spesifikke området.
  2. Det er nødvendig å bestemme på forhånd med nødvendig funksjonelt utstyr. Dette sparer deg for månedlig overhead for unødvendig strøm.

  Vær oppmerksom på at kostnaden for en god gasskjele for et privat hus ikke kan være lav. Når du velger utstyr, er det bedre å foretrekke enheter fra gjennomsnittspriskatalogen.

  Klassifisering og karakterisering

  I tabellen kan du studere typer og typer gassvarmekjeler for private hus.

  Hvordan beregne effekten

  Den gjennomsnittlige effektindikatoren for gassutstyr bør være 1 kW per 10 m2. I så fall, hvis varmesystemet inneholder en grønn, men flat, varm, tilstøtende eller veranda, bør den ikke være mindre enn 1,2-1,3 kW N.

  Men dette er bare standardverdiene. Individuell kjelkraft kreves for hvert hus. Beregn at det ikke fungerer.

  For private hus med en takhøyde på 3 meter ser formatet for beregning av effekten enkelt ut:

  Mgk = Pd * Pym / 10

  Hvor:

  • MGK – kraften til gasskjelen;
  • Пд – området i huset som beregningen er gjort for;
  • Pym – indikator for enhetens effekt etter område.

  Som et eksempel beregner vi nødvendig strøm for et hus i Podmoskovye, hvis areal er 160 m2:

  M = 160 m2 * 1,3 kW / 10 = 20,8 kW

  Svar: For et hus på 160 m2 må du kjøpe en enhet med en effekt på minst 20,8 kW.

  REFERANSE: I så fall, hvis forbrukeren ønsker å kjøpe en kjele av dobbel type, som i tillegg til å varme opp boligen, vil varme opp vannet,.

  Hvilken effekt ville ikke blitt beregnet i henhold til formatet, når du kjøper utstyret er det ikke nødvendig å øke det litt. Fordi det er umulig å holde huset mot rusk og annen varme.

  VIKTIG: Ikke forsøm disse beregningene. En kjele med svak effekt vil ikke kunne gi en behagelig temperatur i huset, og hvis den er for sterk, vil den aldri øke det månedlige gassforbruket.

  For enkelt å kunne gjøre den nødvendige effektberegningen av gasskjelen, kan du bruke en illustrert on-line varmeapparat. Den leser mange hjemmeparametere. Beregningen gjøres for hvert rom separat, hvoretter alle oppnådde verdier slettes. Det endelige resultatet kan dristig tas i betraktning når du velger gassutstyr.

  Nyanser for valget

  Valget av gassutstyr må startes med definisjonen av installasjonsalternativet. For hytter er det lurt å velge utstyret som er montert på gulvet.

  For å finne ut hvordan du velger en gasskjele for gulv for oppvarming av et privat hus, er det nødvendig å vurdere egenskapene til dette utstyret..

  Blant de viktigste egenskapene kan du markere:

  1. Gulvinstallasjon av gassaggregatet er best egnet for private hus.
  2. Sammenlignet med en innebygd enhet, anses utstyret som det mest pålitelige.
  3. Kjelen har stor kraft.
  4. Høy pris, hvis du sammenligner med kostnaden for elektriske vannvarmere. Men dette er ikke forferdelig, siden de siste indikatorene for oppvarming av rommene vil være billigere. Som et bevis er det mulig å vurdere et eksempel: Kostnaden for utstyr for hytter opp til 100 m2 i gjennomsnitt utgjør 15 tusen. pyb. For å sikre hele området i huset med varme, må kjelens effekt ligge i området 10-12 kW. I den kalde perioden vil gjennomsnittlig gassforbruksindikator være omtrent 350m3 / måned. Dette er omtrent 1,7 tusen. pyb. 3a denne samme perioden er en elektrisk kjele med en effekt på 6 kW. pyb. Økonomien er åpenbar – den utgjør mer enn 2,5 tusen. pyb. per måned.

  Hvis du snakker om brennkammeret, vil valget av den lukkede typen være det beste alternativet. Fordi denne varmeren vil være den sikreste.

  Generelt er valg av utstyr for et hus en vanskelig prosess, der det er nødvendig å ta hensyn til et stort antall faktorer, for eksempel:

  • tilstedeværelsen av sløvhet i huset;
  • antall dører, så vel som midten av betegnelsen;
  • tetthet og materiale av vinduer, etc..

  Velge en varmegassfyr

  Moderne gassfyrt varmegenererende utstyr har en rekke automatiseringer og er i stand til å operere i flere moduser. Det kan være gulvstående eller veggmontert.

  Det andre alternativet er mer kompakt, men har strømbegrensninger. Hvis modellen er valgt for et stort privat hus, må du kjøpe en kraftig gulvstående enhet.

  Klassifisering av gassvarmekjeler

  Gaskjeler er delt inn i henhold til konstruksjonstype, tenningstype, energieffektivitet, antall kretser og metode for fjerning av forbrenningsprodukter

  Driftsprinsippet til en gasskjele er ekstremt enkelt – det brennbare antennes i brenneren ved hjelp av piezoelektriske elementer eller elektronisk tenning, så som følge av brenning av drivstoffet genereres termisk energi, som overføres til vannet gjennom en varmeveksler.

  Sistnevnte brukes allerede som kjølevæske i varmesystemet eller forbrukes i varmtvannsforsyning.

  Hvilken gasskjele å velge for oppvarming av et privat hus

  Når det gjelder driftseffektivitet, er tradisjonelle konveksjonsgasskjeler dårligere enn kondenserende kjeler. Produktiviteten til førstnevnte overstiger ikke 90% av energiforbruket. Produsenter av den andre garanterer en effektivitet på 100%, i noen modeller blir 105 og til og med 110% lovet

  En varmeveksler i en gasskjele kan lages:

  • laget av stål (rustfritt stål);
  • kobber;
  • støpejern.

  De vanligste alternativene er stål. Dette metallet er billig og seig, på grunn av hvilke sprekker fra konstant oppvarming / avkjøling vises sjeldnere i det..

  Men stålelementer, med konstant interaksjon med vannet i et gassvarmesystem, utstyrt i et landsted, begynner raskt å tære.

  Varmevekslerens sted i gasskjele

  En varmeveksler i støpejern er den mest holdbare, stål er billigere, og en kobber er den mest effektive for å fange varmeoverføring til vann

  Støpejern er mindre utsatt for korrosjon, men det er ganske tungt. De fleste modeller av kjeler med varmevekslere i støpejern er gulvstående. Det er problematisk å montere slikt tungt og overdimensjonert utstyr på veggen..

  Hvis du trenger en kompakt og så lett varmeenhet som mulig, er det beste alternativet med en kobberspiral. Imidlertid er det den dyreste blant analoger laget av andre metaller..

  Typer gasskjeler etter antall kretser

  For å forsyne hytta med varme og varmt vann, kan du velge et opplegg med to enkeltkretskjeler eller et alternativ med en dobbeltkretsinstallasjon

  Rørsystemet og bruksprinsippet avhenger av antall kretser i en gassfyrt kjele. En varmeveksler var opprinnelig beregnet på å organisere et gassvarmesystem i et privat hus. For varmtvannsforsyning er det nødvendig å installere en annen kjele eller umiddelbart velge en to-krets modell.

  Det er best å varme varmt husholdningsvann i en kjele. Streaming -modeller er mindre økonomiske. De vil bruke mer gass på oppvarming.

  Installasjon av en veggmontert gasskjele av varme- og varmtvannssystemet

  Veggmonterte gasskjeler er et fullt utstyrt miniatyrfyrrom. De har egen sirkulasjonspumpe, ekspansjonstank og sikkerhetsgruppe. De fleste typer veggmontert utstyr betjener to kretser

  Hvilket brennkammer er bedre?

  For at gassen i kjelovnen skal brenne, trenger den konstant oksygentilførsel. Den er hentet direkte fra fyrrommet eller trukket fra gaten. Det første alternativet innebærer en naturlig luftstrøm, og det andre blir tvunget av en vifte..

  Gassfyr er utstyrt med to typer forbrenningskamre:

  1. Lukket – oksygen mates gjennom gapet mellom sammenkoblede rør med forskjellige diametre. Forbrenningsprodukter slippes ut gjennom en intern kanal.
  2. Friluft kommer inn i brennkammeret fra rommet med varmeenheten gjennom tilførselsventilen. Forbrenningsprodukter slippes ut med en rund røykkanal.

  Det første alternativet er uavhengig av rommet. Passer for rom i alle størrelser. Du kan vise den koaksiale utsikten over skorsteinen fra enheten med en lukket peis gjennom veggen eller det øvre taket med taket.

  I det andre tilfellet må du installere en 5-6 meter høy skorstein, ellers vil trekket for å suge de nødvendige mengder oksygen inn i forbrenningskammeret ikke være nok.

  Men på den annen side krever ikke gasskjeler med en atmosfærisk brenner en elektrisk tilkobling. Det er ingen vifte i dem, alt skjer naturlig uten tvungen sirkulasjon.

  Brennkammer

  Kjeler med lukkede kamre og tvungen luftinjeksjon har en høyere effektivitet sammenlignet med åpne, men de krever konstant strømforsyning for å fungere.

  Det anbefales å installere gassvarmere med åpen ildsted i spesielle rom med god ventilasjon. Hvis du monterer dem i stuer, reduserer de oksygenmengden i disse sterkt.

  Det vil ikke lenger være mulig å klare seg uten tvunget ventilasjonssystem. Og dette er ekstrautgifter for installasjon og påfølgende drift av utstyr for luftventilasjon.

  Kjennetegn ved kondenserende modeller

  I konvensjonelle gasskjeler sendes vanndamp generert ved forbrenning av gass ut i skorsteinen. I forbrenningsprosessen dannes den litt, men den bærer fortsatt en ganske betydelig mengde termisk energi. For ikke å kaste bort denne varmen, er det utviklet kondenserende kjeler.

  Kondenserende kjele

  Røykgassene i kondenserende kjele, før de forlater skorsteinen, passerer gjennom en sekundær varmeveksler, hvor de varmer litt opp det kalde vannet som kommer inn i enheten

  Prinsippet for drift av disse enhetene er basert på det faktum at ved avkjøling avgir avgassdampen varme til vannet fra retur av varmesystemet. I dette tilfellet stiger temperaturen på kjølevæsken litt, men recuperatoren er ganske egnet som en ekstra kilde til termisk energi..

  Kondensert vann fra kondenserende kjele tømmes gjennom et spesielt rør til kloakken eller til en separat beholder. Her er det verdt å tydelig forstå en nyanse – det resulterende kondensatet er faktisk en svakt konsentrert syre. Dessuten kan den flyte opp til 4-6 liter i timen..

  Hvis denne væsken helles i en septiktank, blir alle mikrober som bor i den ødelagt. Hvis det er en rengjøringsstasjon i et landsted, kan ikke kondens fra kjelen tappes ut i kloakksystemet. Med utformingen av skorsteinen er alt lettere, bare ta den som er designet for kjeler med lukket kammer.

  Peis for gassoppvarming hjemme

  På bekostning av utstyr er gasspeiser sammenlignbare med elektriske eller vedfyrte kolleger. Men bensin er mye billigere.

  Og i motsetning til ved, antar gassoppvarming med peis i et landsted ingen problemer med aske. I tillegg trenger du ikke hele tiden å overvåke brannkassens arbeid og ta vare på kuttstokker.

  Gasspeis for oppvarming av et privat hus

  Peiser som konverterer gass til termisk energi brukes i varmesystemer, fordi ikke utstyrt med enheter som er nødvendige for service av to kretser

  Etter type installasjon er gasspeiser:

  • veggmontert;
  • øy;
  • en del av.

  Når det gjelder deres generelle design og interne fylling (brennere, automatisering, forbrenningskamre), gjentar de helt gasskjeler. I begge tilfeller er teknologien for å koble til nettverkene identisk. Forskjeller eksisterer bare i prinsippet om romoppvarming.

  Gassoppvarmingsordning i et privat hus

  I henhold til prinsippet om tilkobling og organisering av varmesystemet ligner gasspeiser på gulvstående varmekjeler.

  En varmtvannsbereder er opprinnelig beregnet for oppvarming av vann, og en konvensjonell peis er for konveksjon av luft fra karosseriet og frontskjermen, bak hvilket drivstoff brennes.

  Varmekrets

  Sirkulasjonen av vann gjennom rør og radiatorer skjer på grunn av bevegelsen av den oppvarmede væsken oppover, så vel som fra sirkulasjonspumpens drift..

  Ytterligere elementer:

  • Avstengningsventiler (jo flere kraner det er, jo lettere blir det å vedlikeholde og reparere varmeelementer).
  • Luftventiler (oksygen som gradvis akkumuleres i rør er skadelig for metaller, det må ventileres med jevne mellomrom).
  • Termostat (nødvendig for å holde t i rommene på samme nivå, sparer drivstoff).

   Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

   En ekspansjonstank er en obligatorisk egenskap for ethvert system. Den kan være lukket eller åpen. Den lukkede er paret med en sirkulasjonspumpe. En åpen tank er plassert så høyt som mulig, for eksempel på loftet i et hus.

  Rørføring

  1. Enkelt rør.
  2. To-rør.

  Ett rør. Et rør forlater kjelen, som radiatorer er koblet til i serie. Jo lenger batteriet er fra varmeren, jo kaldere er det. Et slikt opplegg er det enkleste, det tar få materialer. Men det er bare egnet for små hus der kjølevæsken ikke har tid til å kjøle seg ned. I tillegg kan ikke systemet justeres..

  To -rørssystem – alle radiatorer er koblet parallelt med tilførselsrøret. Hver får det første, varme vannet. Etter å ha passert gjennom batteriet renner vannet inn i returrøret og går tilbake til kjelen. Systemet er litt dyrere, men alle rom varmes jevnt opp. Passer for boliger med flere rom.

  Tilkobling av radiatorer

  Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

  Det er tre alternativer for tilkobling av varme radiatorer:

  1. Ensidig.
  2. Nedre.
  3. Diagonal.

  De er forskjellige ikke bare i beliggenhet, men også i effektivitet..

  La oss vurdere hvert av disse alternativene mer detaljert:

  1. Ensidig alternativ. Tilførsels- og returrørene er plassert på den ene siden av radiatoren. Metoden sparer materialer, men er ikke veldig effektiv hvis radiatoren består av et stort antall seksjoner (kjølevæsken avkjøles ganske enkelt til den når den siste delen).
  2. Nederste alternativ. Utdatert og ineffektivt (radiatorer avgir 15 – 30% mindre varme enn de kunne). Væsken flyter der det er lettere – langs bunnen av varmeenhetene, og den øvre delen forblir ubrukt.
  3. Diagonalt alternativ. Det mest riktige. Vann kommer inn på toppen av den ene siden av radiatoren, og når den har passert gjennom hele batteriet, kommer den ut på bunnen av den andre siden. En slik installasjon er obligatorisk for lange varmeovner. Med en slik ordning kan man forvente at radiatorene vil gi ut passindikatorer..

  Skorstein

  Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

  En av forutsetningene: kjelens utløp må passe nøyaktig til diameteren på skorsteinen. Andre finesser:

  • Skorsteinen fra kjelen til hodet må ikke ha mer enn tre svinger.
  • Det skal ikke være skjøter der røret går gjennom en vegg eller et tak.
  • Røret må isoleres på steder der det passerer gjennom et uoppvarmet rom.

  For å kontrollere om lengden på skorsteinen du planlegger vil være tilstrekkelig, utfør en enkel beregning. Finn skorsteinsvolum og kjelevolum. Kjelen må helt “passe” i skorsteinen. Arealet, S av et rundt rør gjenkjennes av formelen πR2. For å finne ut volumet, multipliser det resulterende tallet med rørets totale lengde.

  Konklusjon. Etter å ha studert alle finesser og tenkt nøye gjennom alt, kan du gå videre til installasjonsarbeidet. Husk at tilkoblingen av kjelen til gassnettet bare bør utføres av spesialister fra gasstjenesten. De utfører også en testkjøring av systemet..

  Organisasjoner for vannoppvarming

  For å varme hyttene er varmesystemer utstyrt med vann som varmebærer, bestående av:

  • varmtvannsbereder (enkelkrets eller dobbeltkrets);
  • rørledninger og beslag (metall eller polypropylen);
  • omgår for å koble individuelle ovner fra strømnettet;
  • batterier (støpejern, aluminium, stål og bimetall);
  • Ekspansjonstank.

  Gassvarmeenheter er utstyrt med et spesielt sikkerhetssystem, som inkluderer en magnetventil og et termoelement. Enheter er forbundet med ledninger.

  Hvis varmeenheten fungerer normalt, varmes termoelementet av tenneren. På dette tidspunktet flyter strøm fritt gjennom magnetventilviklingen, noe som sikrer ventilens åpne posisjon..

  Når termoelementet avkjøles, blokkeres gasstilgangen av en magnetventil.

  I henhold til batteritilkoblingsdiagrammet er de enkeltrør og dobbeltrør. I det første tilfellet tilføres og fjernes vann fra radiatoren ved hjelp av ett rør. I den andre er varmeren koblet til to separate rørledninger (forsyning og retur).

  Radiatortilkoblingsdiagrammer

  Varmerør til batteriene kan kobles til i henhold til bunn, topp, side og diagonalskjema

  Varmekretser etter prinsippet om vannbevegelse i rør er tilgjengelige med naturlig og tvungen sirkulasjon. Med enheten til det andre alternativet sirkulerer kjølevæsken i systemet på grunn av konveksjon og tyngdekraft. Og tvangsordningen innebærer installasjon av en sirkulasjonspumpe.

  For å sikre normal drift av et system med to eller flere kretser koblet til manifolden, sørger det for installasjon av en hydraulisk bryter. Hydraulisk pil eliminerer trykkfall og sannsynligheten for vannhammer.

  Ekspansjonstanken kan være åpen og lukket (internt delt i to deler med en forseglet membran). For gravitasjonsvarmeanlegg vil en åpen versjon være tilstrekkelig. Lukket tank for kretser med tvungen sirkulasjon.

  Fjerning av luft fra varmesystemet

  Når du bruker en åpen ekspansjonstank, er vannet mettet med luft, slik at dette ikke blir et problem, systemet bør suppleres med en krets for fjerning

  For små hytter vil det naturlige prinsippet om vannbevegelse være tilstrekkelig. Men hvis et boligbygg har to eller tre etasjer, kan du ikke klare deg uten en pumpe. Sirkulasjonskretsens lengde i den første ordningen er begrenset til 30 meter. For en større avstand vil kjelen ikke kunne “presse” vannet.

  Med naturlig sirkulasjon av kjølevæsken i gassoppvarmingskretsen til et privat hus, er det ingen pumpe. Hvis kjelen er valgt som ikke-flyktig, viser hele varmesystemet seg å være uavhengig av strømforsyningen. Det er rett og slett ingen elementer som bruker strøm..

  På den ene siden er den mer stabil i drift, men på den annen side er kvaliteten på oppvarmingen i den lavere (vannet når radiatorene lengst fra varmtvannsberederen når det er veldig kaldt).

  Spesielt sistnevnte gjelder rørledninger og batterier laget av stål eller støpejern. Disse materialene har høy hydraulisk motstand, noe som reduserer varmebærerstrømmen..

  Gulvvarme fra gasskjele

  I tillegg til å bruke standard radiatorer i et landsted, kan du organisere gassoppvarming ved hjelp av et “varmt gulv”

  Alternativet å organisere et kombinert varmesystem er også mulig. I den er sirkulasjonspumpen koblet til hovedledningen gjennom en bypass. Hvis det er nødvendig å raskt varme opp luften i rommene, slås den på for å akselerere vannsirkulasjonen.

  Og i andre tilfeller blir det avskåret fra hovedrøret med avstengningsventiler, mens systemet fortsetter å fungere i en naturlig (gravitasjons) modus.

  Regler for tilrettelegging av gassoppvarming

  Forgassing og bygging av et gassbasert varmesystem i et privat hus utføres i flere trinn:

  1. Utarbeidelse og påfølgende godkjenning i tilsynsmyndighetene for et gassoppvarmingsprosjekt.
  2. Kjøp av forbruksvarer, kjele og annet utstyr.
  3. Koble huset til landsbyens gassnett.
  4. Installasjon av gassutstyr og rørsystemer med batterier.
  5. Fylling av rør med kjølevæske.
  6. Funksjonell kontroll ved prøvekjøring.

  Det er umulig å selvstendig forberede et gassoppvarmingsprosjekt for landstedet ditt med alle ordninger og beregninger uten et diplom for varmeingeniør.

  I tillegg må den genererte dokumentasjonen fremdeles koordineres med gassindustrien. Det er best å overlate alle disse prosedyrene til de ansatte i den riktige design- og installasjonsorganisasjonen..

  Arrangementet av gassoppvarming i et privat hus må beregnes til minste detalj. Hvis kjelen er valgt for kraftig, vil den brenne overflødig drivstoff. Og hvis kapasiteten er utilstrekkelig, må enheten jobbe på grensen for sine evner, som et resultat av at den vil mislykkes i forkant av planen..

  For å få tillatelse til å koble til en sentralisert hovedlinje og bruke utstyr som kjører på flytende gass, må du skaffe en annen pakke med dokumenter. Før du bestemmer deg for organiseringen av gasssystemet, må du ikke bare studere dem, men også veie fordeler og ulemper for å finne det beste alternativet.

  Gulv og innebygde enheter: ulemper og fordeler

  Alle gasskjeler for oppvarming av private hjem har fordeler og ulemper. Hvordan velge den beste? For dette er det nødvendig å nøye studere “begynnelsen” av utstyret, samt å studere de tekniske egenskapene til hver enhet for.

  Innebygd enhet

  La oss ta en titt på de viktigste fordelene og ulempene med en innebygd enhet med en kontroller:

  • på grunn av sin kompakte størrelse, er de perfekt egnet for små rom (leiligheter);
  • et rom på et bad kan utføres uten skade på området.

  Til tross for de attraktive plussene har utstyret en hel rekke ubehagelige ulemper:

  • Lav utstyrskraft.
  • Når du bruker enheten, er det nødvendig å følge en regel: Hvis noen fra herredømmet tar en varebil, bør det ikke være for vanskelig å åpne døren. Dette skyldes det faktum at noen enheter med lav effekt ikke kan kontrolleres med belastningen, og vannet i sjelen kan bli veldig kaldt.

  Hvis leiligheten har oppvarming, vil en slik enhet være tilstrekkelig.

  REFERANSE: DETTE Å VITE OM DET DESIGNEDE UTSTYRET MED TO KONTURER, ER ETT AV Hovedrådene DETTE ENHETEN STØTTES FOR Å BRUKES.

  En oppsummeringstabell med kjente modeller av dette utstyret lar deg finne ut kostnadene på det russiske markedet, samt tekniske spesifikasjoner for noen.

  Som det fremgår av sammenligningstabellen, får budsjettalternativer for en naturgassfyr praktisk talt ikke noen dyrere merker.

  Gulv enhet

  Kjeler, i motsetning til de innebygde modellene, har de fleste store volumene som kreves når du installerer et eget rom. Installer varmeutstyr på lett tilgjengelige steder i første og første etasje.

  REFERANSE: Hvis du installerer enheten på et bad, vil det redusere boligarealet betydelig. A i lignende rom ee og så veldig lite.

  Prisen for gulvstående dobbeltsløyfekjeler er vesentlig forskjellig fra prisen på utenbordsmotorer. Tenk som et eksempel på tabellen der de mest populære modellene av gulvkjeler presenteres.

  Som det fremgår av sammenligningstabellene, er gasskjelene mye billigere enn gulvkjelene. Imidlertid er de mindre pålitelige. I tillegg er levetiden, hvis den brukes riktig, 2-3 ganger mindre.

  Enhet med ett og to kontrollsystemer: funksjoner, driftsprinsipp

  Peped tem kak paccmatpivat nedoctatki og doctoinctva kazhdogo vida obopydovaniya, en takzhe lomat golovy nad voppocom – HVORDAN ppavilno vybpat gazovy kotel for chactnogo doma c vodyanym otopleniem, neobxodimo izychit fynktsionalnye ocobennocti kazhdogo vida Kotla, en takzhe peshit – for kakix tseley vil bli spilt ppoizvoditcya pokypka agpegata.

  Funksjoner avhengig av antall konturer

  Du kan gjøre deg kjent med de grunnleggende funksjonene til en-krets og to-krets utstyr i tabellen.

  Som det fremgår av tabellen, er tokrets-enhetene mest praktiske. Men og i nærvær av en-til-en-utstyr, er det mulig å oppnå en gang slått på varme og HBC.

  HJELP: For dette er det nødvendig å bruke en panne i kombinasjon med en enkeltkrets.

  Driftsprinsipp for en kjele med én kjele

  En kjele er ingenting annet, som en kapasitet med en rørspiralform, plassert inne i tanken.

  Siden oppvarmingsprosessen ser slik ut:

  • det oppvarmede vannet flyttes av røret til kjelen i varmesystemet;
  • etter hva det varmer opp.

  Disse funksjonelle mulighetene lar deg spare økonomiske ressurser fra betalingen for elektrisitet, som brukes på å varme opp vannet til forsyningen.

  Driftsprinsipp for en gassanordning med to kontrollenheter

  Driften av tokretsutstyret drives i henhold til det samme prinsippet, så vel som driften av en kjele med en enkelt kjele: vann og pa.

  Inneholder to-krets gassutstyr fra et stort antall moduler. Hovedfunksjonene deres er:

  • oppvarming i varmekretsen til varmemediet;
  • bytte til varmtvannsforsyning.

  En problemfri drift av enheten er bare mulig med normal drift av alle komponentene..

  Etter å ha studert kjelens enhet med to konturer, kan du også forstå prinsippene for driften. Gjør deg kjent med de karakteristiske grunnleggende delene av utstyret du trenger i tabellen.

  HJELP: På grunn av det store og lille systemet blandes ikke væsken, som er beregnet for oppvarming, i slike enheter med vannet.

  Alt arbeid utføres som følger:

  1. Et stort sirkulerende vann sirkulerer vannet i varmesystemet oppvarmet fra gassbrenneren.
  2. Når varmtvannskranen åpnes, begynner ventilen å fungere. Den overstyrer den store kretsen og starter sirkulasjonen på den lille.
  3. GBC -røret, som ligger i en liten beholder, begynner å varme opp gradvis fra oppvarmingen. Som et resultat av dette begynner varmtvannsforsyningen å fungere..
  4. Når ventilen er lukket, vil ventilen gå tilbake til utgangsposisjonen. I en stor sirkel er varmeanlegget slått på.

  Fra dette er det mulig å konkludere med at når vannet forbrukes i.

  Brennkammer: typer og funksjoner

  For å løse hva slags gasskjele som skal settes i et privat hus, er det nødvendig å bestemme hva slags brennkammer for å gi en preferanse for typen: åpen eller åpen For dette vil vi vurdere funksjonene og forskjellene til disse artene..

  For utstyr med åpent brennkammer kan følgende ulemper identifiseres:

  • Den må kobles til røykgassuttaket på peisen eller komfyren. Når du bor i et flerleilighetshus, er det umulig å gjøre dette.
  • Når du installerer utstyret, er det nødvendig med tvungen ventilasjon, da det er fare for forgiftning av forbrenningsprodukter..

  Frittstående dobbeltkrets gasskjeler med et lukket brennkammer er fundamentalt forskjellige fra utstyret med et åpent brennkammer:

  • det er røyk, som er årsaken til tilførsel av frisk luft;

   praktisk installasjon av utstyr;

  • Mangel på farlig gassforgiftning.

  Funksjonene til en gulvkoker med et forbrenningskammer av lukket type er identiske med utstyrets, bortsett fra følgende:

  • ved installasjon av gasskjelen er det ikke nødvendig med intern ventilasjon;
  • den har det mest enkle og praktiske oppsettet.

  Gassoppvarming system prosjektopprettelse

  På stadiet av uavhengig utforming av varmesystemet i et privat hus, er det viktig å ta hensyn til alle de minste detaljene som direkte påvirker effektiviteten og økonomien til gassoppvarming.

  1. Antall kjeler og deres totale effekt.
  2. Bestemmelse av effekten til sirkulasjonspumpen er tilstrekkelig til å varme opp hele huset.
  3. Tilstedeværelsen av gulvvarme i huset.
  4. Tegne et diagram over et gassvarmesystem med hensyn til varmtvannsforbrukere.
  5. Tilstedeværelsen av flere etasjer i bygningen.

  Bare på forhånd, med tanke på alle funksjonene i huset, er det mulig å beregne varmesystemet med maksimal effektivitet, som vil tilfredsstille alle behovene til huseier og hans slektninger..

  Vi beregner gassforbruket for oppvarming av huset

  For autonom gassoppvarming av et privat hus, beregnes gassforbruket i henhold til følgende opplegg. For å få 1 kW termisk energi er det nødvendig å bruke 0,1 m³ gass per time. For et rom på 200 m² trenger du en 20 kW kjele. I dette tilfellet vil forbruket til en slik kjele være 20×0,1 = 2 m³ / time.

  Standard oppvarmingssesong inkluderer omtrent to identiske intervaller: tre veldig kalde og tre moderat kalde måneder (rund opp til 100 dager hver). Som et resultat fungerer systemet med full kapasitet i 100 dager og det samme ved halv belastning eller mindre. Så det gjennomsnittlige gassforbruket for den kalde årstiden vil være: 20×0,1×24 = 48 m³, for den neste perioden vil dette tallet falle til 24 m³. Som et resultat vil det totale forbruket for hele oppvarmingsperioden være (48×100) + (24×100) = 7200 m³. Oftest kommer de endelige tallene med en god kappe og viser seg å være større.

  Handlinger etter etapper

  Fremgangsmåten er som følger:

  1. Utarbeidelse og godkjenning av prosjektet og konstituerende dokumenter. Gass-tjenesten gir klarsignal for installasjonen først etter levering av fyrromsprosjektet, kontrakten med installasjonsteamet og inngåelse av en avtale om parternes makt og ansvar. Oftest er gassarbeidere ansvarlige for å levere gass, og prosjektet, installasjonen og servicen utføres av serviceorganisasjonen..
  2. Kjøp av gassutstyr, komponenter og forbruksvarer. Selv om prosjektet stiller krav til utstyret, velger kjøper priskategorien. For store besparelser kan resultere i ekstra kostnader eller reparasjoner.
  3. Kryss inn i gassledningen og koble huset til en felles linje.
  4. Installasjon og tilkobling av kjelen til systemet.
  5. Tilførsel av kjølevæske til systemet, testkjøringer og kontroller.

  De beste ordningene for et to-etasjers hus

  I hvert enkelt tilfelle er det nødvendig å utvikle et individuelt oppvarmingsprosjekt som skal sikre effektiv og økonomisk drift..

  For å gjøre det riktige valget, bør du ta hensyn til følgende faktorer:

  • klima og kvalitet på bygningsisolasjon;
  • antall og formål med lokalene. Hvorvidt konstant og jevn oppvarming er nødvendig overalt;
  • strømforsyningens stabilitet og tilstedeværelsen av en generator bestemmer i stor grad sirkulasjonstypen;
  • beboernes individuelle ønsker – varme gulv eller vegger i separate rom eller i hele huset, etc.;
  • utformingen av lokalene – er omkretsledningen mulig;
  • designkrav og renoveringsstadium. I mange tilfeller kan alle rør, og noen ganger varmeenheter, gjemmes i gulv og vegger;
  • budsjett – estimatet for oppvarmingsoppsettet i en bygning kan variere mange ganger og dusinvis av ganger.

  Ved å svare på alle disse spørsmålene og kjenne til funksjonene i forskjellige ordninger, får du en ide om det nødvendige alternativet..

  Åpent varmesystem i et to-etasjers hus

  Ikke jakt altfor komplekse ordninger: Noen ganger tjener primitive dem mer pålitelig og ikke mindre effektivt, og det er ikke behov for finjustering

  Deretter foreslår vi at du velger en av de påviste effektive ordningene for å koble varmeenheter til kjelen og justere den i henhold til oppsettet ditt.

  Ettrørs Leningradka – pålitelig og billig

  En slik ettrørsordning er en av de billigste, enkleste og eldste, men relevante og populære den dag i dag. Bare bruk av radiatorer gir mulighet for en blandet sirkulasjon ved en blackout. For dette må gasskjelen være ikke -flyktig, alle rør går med en skråning på 5 – 10 mm per 1 m..

  For enkel justering kan du sette termostater for tilførsel av hvert batteri, regulere ventiler for batteribypasseringer. En ekstra ventil på stigerøret vil gjøre det mulig å slå av varmekretsen i et eget gulv.

  Gulvvarme kan inkluderes i systemet som en separat, tredje krets, eller erstatte radiatorer i en etasje. I dette tilfellet må imidlertid strømningsdelingen passere gjennom en termomikser eller en hydraulisk pil slik at gulvet ikke varmes opp i frost til 70 – 80 ° C, som batterier.

  Husk også at når strømmen er slått av, vil bare batteriene fungere, og i en strengt horisontal gulvvarmekrets vil kjølevæsken være inaktiv..

  Ett-rørssystem i et to-etasjers hus

  For effektiv drift av Leningradka -systemet er det nødvendig å bruke rør med forskjellige diametre: forsyningen fra kjelen til inndelingen i separate konturer av gulvene er den tykkeste, gulvnettet er middels, og tilkoblingen av radiatorer er av den minste diameteren

  Hovedbegrensningen ved å arrangere et slikt system gjelder det oppvarmede området: et hus på mer enn 100 m2 varmes ikke opp med den naturlige sirkulasjonen av kjølevæsken. Et slikt system vil bare spare fra avriming av rør og brudd på kjelens varmeveksler under langvarig nedstengning, men ikke fra kulde.

  I tillegg, selv med tvungen sirkulasjon, er en slik varmekrets nesten umulig å justere hvis den inneholder mer enn 5-7 batterier. Det vil si, for enkel bruk i et stort hus, er det nødvendig å dele kretsen i et større antall kretser..

  Tichelmann -sløyfe med tvungen sirkulasjon

  Som vi allerede har nevnt, gir denne tilkoblingsordningen den mest effektive driften og den praktiske justeringen av hver radiator med relativt lave materialkostnader..

  Systemet kan dekke hele huset med en sløyfe, deles inn i 2 kretser etter gulv, som i diagrammet, eller bare brukes i en etasje eller deler av det.

  Oppvarmingsordning fra en gasskjele i et to-etasjers hus: en oversikt og sammenligning av de beste oppvarmingsordningene

  Systemet er enkelt å sette opp og vedlikeholde, om nødvendig kan noen av batteriene kobles fra eller til og med demonteres uten å stoppe kjelen

  Moderne radiatorvarmeanlegg er ofte utstyrt i henhold til en slik plan, hvis det er mulig å skjule rørledningen. I tillegg kan forskjellige typer enheter inkluderes i en krets: radiatorer, konvektorer, termiske gardiner..

  Samlerforbindelse og blandede systemer

  Ved å bruke en kollektor til å skille ikke bare varmekretsene, men også for å koble hver enhet individuelt-den mest moderne og brukervennlige løsningen.

  Det har flere fordeler:

  • vakker – alle rør er skjult i gulv og vegger;
  • praktisk – justering av hvilken som helst enhet i manifoldskapet;
  • effektivt – det samme varme kjølevæsken leveres til alle enheter, men hver av dem varmer nøyaktig så mye du trenger;
  • universelt – enheter av forskjellige typer kan kobles til en samler; uavhengigheten av oppsettet.

  Den største ulempen med denne løsningen er de høye kostnadene for både materialer og installasjon. Det vil være nødvendig med mange flere rør enn for noen andre tilkoblingsordninger, og å legge kommunikasjon på gulvet, spesielt hvis en betongbelegg allerede helles, vil koste mye.

  Det er også verdt å vurdere at en slik forbindelse helt utelukker muligheten for naturlig sirkulasjon..

  Kombinert oppvarmingsmanifold

  Av hensyn til tilkobling og vedlikehold brukes noen ganger rør i forskjellige farger, rødt og blått, for levering og retur.

  I to-etasjers hus er det som regel installert en oppsamler i midten av hver etasje, men med et stort antall varmeenheter og samlere kan det være flere. For gulvvarmeanlegg brukes separate oppsamlere, med lavere kjølevæsketemperatur.

  Vertikal gravitasjonsdiagram

  I tillegg til standardalternativene som er beskrevet, er det også mer eksotiske, for eksempel et vertikalt to-rør med naturlig sirkulasjon. Kanskje er dette den beste løsningen for et to-etasjers hus, der lysene ofte er slått av..

  På grunn av det faktum at vann sirkulerer lettere i et vertikalt system enn i et horisontalt, og en stor ekspansjonstank under taket fungerer som en oppsamler, sikres den mest effektive og ensartede oppvarmingen selv uten bruk av pumpe.

  Vertikalt tyngdekraftsystem

  Når du arrangerer et slikt system, er det veldig viktig å bruke rør med forskjellige diametre, avhengig av hvor mange radiatorer de betjener.

  Varmtvannsforsyningsrøret til ekspansjonstanken og returledningen skal være den tykkeste; forsyningsstigerørene som mater 2. etasje er litt tynnere, deres nedre del i 1. etasje – med en enda mindre diameter, og radiatorforbindelsesrørene med den minste delen.

  En enkel oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

  Det enkleste og mest korrekte oppvarmingsopplegget for et privat hus med gasskjele er presentert på denne siden. Siden det er for gasskjeler at det er forskjeller i ordningen fra andre typer varmegeneratorer, vil vi analysere det mer detaljert..

  I tillegg innebærer oppvarmingsordningen til et privat hus med en gasskjele i en vegg- eller gulvversjon også noen forskjeller. De forholder seg til produksjon av varmt vann til varmtvann til husholdningsbruk, om dem like nedenfor.

  Og til slutt bringer oppvarmingsopplegget til et privat hus med gasskjele i et eget kjelerom også “variasjon” til arrangementet av CO i huset vårt..

  Det enkleste oppvarmingsopplegget med en gasskjele

  Den enkleste oppvarmingsordningen for et hus med gasskjele er definitivt et varmesystem som drives av en veggmontert kjele..

  Hvorfor? Fordi vanligvis inneholder en veggmontert kjele allerede en sirkulasjonspumpe og en ekspansjonstank – en ekspansomat. I tillegg inneholder moderne kjeler allerede en sikkerhetsgruppe i settet..

  Alle disse enhetene, sammen med en kjelevarmeveksler og en gassbrenner, er kombinert i ett hus – en moderne gasskjele er oppnådd..

  På den ene siden er det praktisk. På den annen side er ordningen med separat sentralvarme og ekspansjonstank mye mer vedlikeholdbar..

  Så det vi har inkluderer et enkelt opplegg:

  1. Vegghengt gasskjele som telogener.
  2. Rør for tilførsel av kjølevæske til CO.
  3. Varmesystem radiatorer eller varme flytende gulv.
  4. Avstengningsventiler.

  Faktisk er det alt. I denne konfigurasjonen, med en koaksial skorstein, kan du henge en turboladet gasskjele på kjøkkenet, underlagt kravene til gasselskapet.

  En eller to kretser

  Et eksempel på en dobbeltkrets gasskjele

  Det er ingen grunnleggende forskjeller i koblingsskjemaet for et to-kretssystem fra et enkelt-kretssystem. Det er en operasjonell funksjon: når varmtvannsforsyningen er slått på, blir oppvarmingen slått av. Dette spiller ingen rolle i et stort hus: tregheten i systemet lar deg beholde varmen i lang tid.

  For en liten rørledning kan modusen for hyppige nedleggelser av varmekretsen være kritisk. Hvis lengden på varmekretsen er liten og antallet radiatorer er lite, og det er nødvendig med mye varmt vann, er det bedre å forlate dobbeltkretssystemet: installer en gassvarmekoker og en flytkolonne for varmt vann separat forsyning.

  I kombinasjon med en dobbeltkretsfyr (oversikt over typer gassvarmekjeler for et privat hus) anbefales tvungen sirkulasjon, ellers vil det ta lang tid å starte oppvarmingen på nytt etter at den stopper. Det er bedre å øke diameteren på rørene; bruk støpejernsbatterier til oppvarming (på grunn av treghet avkjøles de lenge).

  Varmtvannskrets

  Når det gjelder produksjon av varmt vann til varmtvann til husholdningsbruk. Hvis du bruker en veggmontert dobbeltkretsfyr, legger du ikke til noe annet i denne ordningen. Det er nok å bringe tilførselsledningen med kaldt vann til den andre kjelekretsen som er ansvarlig for varmt vann, og du får varmt vann ved uttaket. Ved hjelp av rør kan du levere det til punktene for vannanalyse – til badet, til badet, til kjøkkenet.

  Hvis du har en enkeltkrets gasskjele, veggmontert eller gulvstående, trenger du en indirekte varmekjele for å motta varmt vann for varmtvannsforsyning, som vil varme tappevann takket være varmen som fjernes fra CO -tilførselsrør.

  Det vil si at en annen enhet dukket opp i vårt opplegg – en indirekte varmekjele eller BKN.

  Det er bedre å koble det nærmere forbrukerne, det er ikke nødvendig å plassere BKN i kjelerommet. Hvis du vil bruke varmen i kjelen din så effektivt som mulig, må du utstyre et varmtvannsforsyningssystem med sirkulasjon.

  Ellers vil tappevannet avkjøles i “blindveiene” til varmtvannsforsyningssystemet foran kranene når kranene er lukket. Det vil si nesten 90-95 prosent av tiden.

  Gassfyr i eget fyrrom

  Du har råd til å plassere en gasskjele i et eget fyrrom. I dette tilfellet vil en oppvarmingsledning fra kjelerommet til huset bli lagt til ordningen vår. Naturligvis må varmeanlegget isoleres – både tilførselsledning og retur.

  Bygge et fyrrom i huset eller installere en kjele i et eget fyrrom? Her må vi vurdere hva som er mer lønnsomt. Noen ganger er det dyrere å strekke et gassrør til selve huset enn å trekke et varmeanlegg for samme avstand i isolert form. Og dette tar til og med hensyn til de forestående uunngåelige varmetapene i varmeanlegget under drift..

  Varianter av vannvarmeanordninger

  Gasskjeler er i stand til å fungere med alle vannsystemer – varme gulv, radiatorer, gulvkonvektorer og grunnplater. I hytter i et stort område på 2-4 etasjer implementeres ofte en mer moderne løsning – enheten forbereder et kjølevæske for luftvarmeenheter – varmtvannsberedere eller viftekonvektorer.

  I henhold til driftsprinsippet er kjeler delt inn i 3 grupper:

  1. Atmosfæriske med et åpent kammerarbeid på grunn av det naturlige trekket som forekommer i skorsteinen med en viss høyde (4 … 6 meter eller mer). Luften som er nødvendig for forbrenning trekkes inn i ovnen fra kjelerommet, enhetens effektivitet er innenfor 86 … 90%.
  2. Turboladet med et lukket kammer er mer økonomisk. Her blir luften tvunget inn i den forseglede ovnen av en vifte koblet til en dobbeltvegget koaksial skorstein. Naturlig trekkraft er ikke nødvendig, effektiviteten til enhetene når 93%.
  3. Kondenserende varmegeneratorer er strukturmessig lik turboladede modeller. Forskjellen ligger i utformingen av brenneren og den viktigste sylindriske varmeveksleren. I lavtemperaturmodus bruker kjelen latent varme fra gassforbrenning, noe som øker effektiviteten til 96%.

  Inndeling av gasskjeler i typer

  Klassifisering av kjeler for naturgass og flytende gass

  Kommentar. 99% av alle varmeovner er i stand til å brenne hovedgass og LPG uten tap av effektivitet. For å bytte til en flytende blanding er det nok å bytte brennerdysene og justere automatiseringsinnstillingene, ingenting trenger å endres.

  Alle typer kjeler tilbys i gulvstående og veggmonterte versjoner. De fleste av de stasjonære modellene fungerer uten å være koblet til strømnettet, mens de veggmonterte versjonene er minikjelerom utstyrt med en innebygd sirkulasjonspumpe og en ekspansjonstank. For å gi huset varmt vann, produseres to-kretsmodifikasjoner med en gjennomstrømningsveksler.

  Det er kombinerte versjoner av ovner designet for bruk av gass, tre og kull, eller supplert med en elektrisk varmeapparat. Ved å kombinere et fast brenselkammer med et gasskammer øker produktets størrelse og vekt, men reduserer effektiviteten ved forbrenning av drivstoff. En annen ting er tillegg av et varmeelement, som ikke tar mye plass og ikke påvirker kjelens effektivitet..

  Universelle varmegeneratorer fra Atem

  Elektrisk gass (til venstre) og kullgass-varmegenerator fra Atem-merket

  Hensynet til hver type naturgass -varmegeneratorer er et ganske omfattende tema som fortjener en egen beskrivelse. Her gir vi flere anbefalinger for valg av kjele for gassoppvarming av et hjem:

  1. Ta enhetens termiske ytelse med en margin på minst 20% av den beregnede. Hvis du planlegger å varme vann for behovene til varmtvannsforsyning, øker du effekten 1,5-2 ganger.
  2. Velg en varmegenerator i henhold til dine økonomiske evner. Hvis det er bygget en skorstein i huset, kjøp en billig atmosfærisk kjele, hvis det ikke er noen, en overladet enhet. Installasjon av en sandwichpipe er dyrere enn en turboladet modell med et koaksialt eksosuttak.
  3. En to-krets versjon av varmeapparatet er ganske nok for ett trekkpunkt. For å samtidig bruke varmt vann på to bad, er det bedre å sette en enkeltkrets enhet pluss en indirekte varmekjele.
  4. For et tyngdekraftoppvarmingssystem, ta en ikke-flyktig gulvstående kjele, for eksempel en budsjettversjon av AGV-typen.
  5. Enhver veggmontert varmegenerator er perfekt for arbeid med gulvvarme og et lukket system. Valg av produsent og antall varmefunksjoner avhenger av budsjettet.
  6. Når du installerer individuell oppvarming av en bolig i en bygård, velger du en veggmontert turboladet versjon av en gasskjele med en koaksial skorstein.

  På grunn av for høy pris, fortsetter kondenserende varmegeneratorer å være en luksus for den gjennomsnittlige huseieren. Det andre negative punktet er den komplekse kontrollelektronikken, som vil koste mye i tilfelle et sammenbrudd, for eksempel fra strømspenninger.

  Påføring av gasskonvektorer og peiser

  Vi har kombinert denne typen varmeovner, siden de fungerer omtrent på samme måte – de brenner gass og oppvarmer romluften. I utseende og måten å avgi røyk på, ligner konvektoren en brystningskjel – enheten plasseres nær ytterveggen, røret ledes ut i gaten gjennom bygningskonstruksjonen. Peisen trenger en tradisjonell skorstein.

  Henvisning. I motsetning til konvektorer, avgir en gasspeis infrarød varme inn i rommet, og skaper en behagelig atmosfære i rommet. I denne forbindelse ligner enheten en klassisk komfyr utstyrt med en gjennomsiktig panoramadør for brannkassen.

  Funksjoner ved gass konvektiv oppvarming:

  • ovner er plassert i alle rom unntatt korridoren;
  • lufttemperaturen styres direkte på romvarmeren;
  • utenfra leveres rør med drivstoff til enhetene, koblet til gassnettet eller LPG -tanker;
  • drivstoffforbrenningseffektiviteten er i området 85 … 90%;
  • det er ingen rør og batterier inne i boligen.

  Luftvarme med gassdrevne installasjoner

  En peis er et dyrt produkt, slike enheter kan ikke plasseres i alle rom. En dekorativ gassherd er plassert i stuen, og fungerer som en kilde til varme og hjemmekomfort.

  Etter vår mening er bruk av konvektorer begrunnet i små hus for 2-3 stuer. Mer romslige hytter er bedre å varme opp med kjeler. Årsaker:

  1. Hvor mange boliger, så mange varmeovner vil være nødvendig. Under hver er det nødvendig å bryte gjennom veggen og installere et koaksialt gassuttak.
  2. I stedet for de vanlige batteriene vil vindusnisjene bli opptatt av mer omfangsrike varmluftsvarmere.

   Oppsett av gassrørledninger for konvektorer

   Det er ingen rørledninger inne i huset, men utenfor er det gassrørledninger langs veggene og skorsteinsgitter stikker ut

  3. Gassrørledninger må legges utenfor langs veggene i bygningen. Økte krav stilles til disse verkene, de kan ikke utføres på egen hånd.
  4. For å forhindre at rørledninger ødelegger bygningens utseende, må du mantle veggene med sidespor eller isolere dem ved hjelp av “ventilert fasade” -teknologi..
  5. Interne ledninger i vannnettet kan gjøres skjult og montert uten involvering av innleide arbeidere.

  En åpenbar ulempe ved luftvarmeanordninger er manglende evne til å varme ned den nedre sonen i rommet. En alternativ løsning – elektrisk gulvvarme + gasskonvektorer – blir for dyrt.

  Hvordan lede hovedgass

  Fremgangsmåten for å koble varmeutstyr til det eksterne gassnettet i post-sovjetiske land er omtrent den samme. Hvis lavtrykksledningen passerer nær boligen (ikke lenger enn 200 m), samler du inn følgende pakke med dokumenter:

  • prosjekteringsdokumentasjon – layout av tomten (med alle bygninger), byggpass;
  • sertifikat for eierskap;
  • situasjonsplan – en del av oppgjørsordningen med en gassrørledning påført;
  • en erklæring i det etablerte skjemaet som angir personopplysninger, bostedsadresse og annen informasjon;
  • foreløpig beregning av drivstofforbruk, m³ / t.

  Henvisning. For å beregne timegassforbruket må du kjenne varmeeffekten Q (kW) og effektiviteten til kjelen eller konvektoren. Bruk formelen:

  Hvordan beregne drivstofforbruk for gass

  Beregningseksempel. Et to -etasjes hus med et areal på 200 kvadratmeter er planlagt oppvarmet av en økonomisk gasskjele med lukket kammer, kapasitet – 20 kW, effektivitet = 92%. Drivstofforbruket i maksimal forbrenningsmodus vil være V = 20 / (9,2 x 92/100) = 2 m³ / t.

  Send de innsamlede dokumentene til abonnentavdelingen i organisasjonen – gassleverandøren. Etter godkjenning får du tekniske betingelser for tilkoblingen, som er grunnlaget for utformingen av det eksterne og interne drivstoffnettet. Du bestiller et prosjekt, godtar tjenesteleverandøren og fortsetter med installasjonen.

  Hvordan bringe naturgass til hjemmet ditt

  Legge en gassrørledning over bakken (venstre) og under jorden (bildet til høyre)

  Et viktig poeng. Hvis gassutstyret til huset kan installeres uavhengig, utføres legging av rørledninger og tilkobling til strømnettet bare av et spesialisert selskap. Etter ferdigstillelse utarbeides handlinger med fullført arbeid og beredskap for anlegget for drift. En detaljert beskrivelse av prosedyren er gitt i artikkelen om installasjon av en dobbeltkretsvarmer.

  Varmesystemet til hytta, som bruker hovedgass, er veldig praktisk og lønnsomt å drive (unntatt land der drivstoffprisen har økt 5-10 ganger). Nå om ulempene:

  1. Uberettiget høye kostnader ved å koble til et sentralisert gassforsyningsnett. I Moskva -regionen. RF -servicepris når ofte 7500 USD. e. (mer enn 500 tusen rubler), kan innbyggere i fjerntliggende regioner holde seg innenfor 1000 cu. e.
  2. Byråkratisk byråkrati ved utarbeidelse av tillatelser og inngåelse av kontrakter.
  3. Avhengighet av en ekstern kilde til blått drivstoff. I de siste årene har brukere av SNG-landene notert tilførselen av lav-brennbar gass, antagelig fortynnet med nitrogen.

  Gassinntak til fyrrommet

  Før du installerer gassrørledningen, må du kjøpe en måler, stengeventiler og rør som er angitt i prosjektet

  For å installere eller erstatte utstyr i en forgasset bolig er det igjen nødvendig å kontakte Gorgaz – for å få tillatelse og gjøre endringer i prosjektet. Å lage individuell oppvarming i en leilighet i en etasjes bygning er et nesten umulig oppdrag.

  Til slutt om vannoppvarmingsordninger

  For å distribuere varme til rommene i en forstadsbolig, brukes 4 hovedordninger:

  • to-rør blindvei;
  • ring med ett rør, ellers – “Leningrad”;
  • samler (stråle);
  • tyngdekraften eller tyngdekraften.

  Hvordan lage et tyngdekrafts kjølevæske sirkulasjonssystem

  Tyngdekraftfordeling med naturlig sirkulasjon av vann fra kjelen, pumpen fungerer i nærvær av elektrisitet

  Merk. Som regel blir de tre første kretsene lukket, det vil si at systemet fungerer under overtrykk. Når det er nødvendig for å sikre ikke-flyktighet i oppvarming, er gravitasjonsfordelingen av åpen type montert.

  En to-rørs oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele er den mest allsidige og enkle å installere. 2 rør legges fra varmekilden til batteriene – forsyning og retur, om nødvendig er systemet delt inn i gulvgrener, som vist på figuren nedenfor.

  Skisse av et skuldervannvarmesystem

  Hvis du planlegger å montere kretsen selv, må du definitivt godta to-rørsversjonen for utførelse. Andre typer ledninger er vanskeligere å beregne og montere riktig. “Leningradka” er begrenset av antall radiatorer, strømnettet i strålingssystemet må legges i gulvet. Fordeler og ulemper med ulike ordninger blir diskutert i detalj i vårt andre materiale og beskrevet av mesteren i en video.

  Arbeidsnoder

  Type rør for gassvarmekoker hjemme

  Varmesystemet til et privat hus med gasskjele består av følgende deler:

  • selve kjelen og tilhørende utstyr – kontrollenheter, sikkerhet, skorstein, automatisering (typer automatisering for gassvarmekjeler);
  • oppvarming rørledning;
  • varmeenheter – radiatorer og / eller gulvvarme;
  • tilleggsutstyr: ekspansjonstank, i systemer med tvungen sirkulasjon – en pumpe, hvis det er mer enn én krets i systemet – en manifoldenhet.

  Kjelen er utstyrt med en temperatur- og sikkerhetsventil og en kontrolltrykkmåler. Hver radiator har sin egen gruppe beslag: avstengnings- / kontrollventiler, luftventiler.

  Hvis det ikke er radiatorer i varmesystemet, bare varme gulv, er beslagene installert på fordelingsmanifolden.

  Avhengig av kjeletypen (åpen eller lukket) tømmes forbrenningsproduktene enten gjennom en vanlig skorstein eller gjennom et koaksialrør gjennom et kutthull i veggen direkte til gaten.

  Forbrenningsluftinntak for kjeler med åpen ildkasse er direkte fra rommet, for lukkede – gjennom et koaksialt rør fra gaten. I det andre tilfellet er forsyningen tvunget, en innebygd vifte brukes til å blåse.

  Varmeenheter

  Et eksempel på et kjelehus med gasskjele

  Radiatorer varierer i størrelse, antall seksjoner, produksjonsmateriale:

  • støpejern;
  • stål;
  • kobber;
  • aluminium;
  • bimetall (stålkjerne, aluminiumshus);
  • plast.

  Støpejernsbatterier holder varmen lengst, de er de billigste. Men de har for høy treghet, det er vanskelig å integrere i systemer med automatisk varmekontroll. De mest pålitelige på alle måter og de dyreste er kobber.

  Pumpe og ekspansjonstank

  Type pumpe for gasskjele

  Pumpen i et klassisk radiatorvarmesystem er installert på et returrør (gjennom hvilket det avkjølte kjølevæsken går tilbake til kjelen) og utstyrt med filtre for vannrensing.

  I gulvvarmesystemer sirkulerer et ikke veldig varmt kjølevæske (opptil 50 grader), pumpen kan plasseres på et varmt rør ved innløpet til fordelingsmanifolden (valg av pumpe for varmtvannsgulv).

  Formålet med ekspansjonstanken er å avlaste overtrykk. Tankene er åpne og lukkede. I åpne enheter går varm luft / damp gjennom en spesiell ventil direkte inn i rommet. En slik tank er installert på kretsens høyeste punkt (vanligvis på loftet).

  Se også: Om prinsippet om drift av en gassvarmekjele

  En lukket tank er en forseglet beholder med en separerende membran: med økende trykk på grunn av deformasjon av membranen endres det romlige forholdet mellom seksjonene, dette kompenserer for overskudd av varm luft.

  Tankene er utstyrt med spesielle ventiler for drenering av overflødig varmt kjølevæske. De kan installeres i alle høyder.

  I dag, når du installerer oppvarming, brukes åpne tanker sjelden, og i systemer med tvungen sirkulasjon brukes de ikke i det hele tatt..

  Slik bytter du ut: Generelle regler og forskrifter

  Fordi gassen er et eksplosivt stoff og dens lekkasje kan føre til uheldige konsekvenser, fungerer ikke alt arbeidet med installasjon av gassen. Dette gjelder også spørsmålet om stripping og uttak.

  CPPABKA: Konechno, mozhno ppoizvodit zameny og montazh agpegata cvoimi pykami, Nr for etogo cledyet tschatelno izychit vce neobxodimye ppavila..

  Krav til installasjon

  Det er ikke vanskelig å demontere den gamle enheten. Med riktig tilnærming og klar utførelse av trinn-for-trinn-oppsettalgoritmen, vil det ikke være noe problem.

  For å erstatte det gamle gassutstyret med et nytt, må du følge anbefalingene:

  1. Først av alt, stopp vann- og gassforsyningen.
  2. Åpne tappepluggen. Bo mange utstyr, det er plassert på bunnen.
  3. Koble alle rør fra enheten (for gasstilførsel, oppvarming, vannforsyning, etc.)
  4. Sett den gamle kjelen på siden.
  5. Sett på plass en ny enhet.
  6. Alle tilkoblinger må festes tilbake. I så fall må noen av rørene ikke passe i størrelse, de må kuttes eller forlenges.

  MERK: Endring av det gamle utstyret gjøres best med samme merke og merke. Nr clychae in tom, if ye otcytctvyet vozmozhnoct pokypki analogichnogo yctpoyctva, peped demontazhem nyzhno akkypatno og tochno ppoizvecti zamep pacctoyaniya mezhdy vvodami og vyvodami nA ctapom obopydovi.

  Dette vil forenkle installasjonsarbeidet både under gulvet og på gulvet..

  I så fall, hvis utstyret er installert for første gang, er det nødvendig:

  det er obligatorisk å avtale planordningen med brannvesenet;

  studer nøye regler og forskrifter for installasjon av en gasskjele, som er spesifisert i SNiP.

  Hva er viktig å vite

  Hvis du bestemmer deg for å erstatte den gamle gassenheten med en ny, må du ta hensyn til noen nyanser når den er installert:

  • den nye enheten må være utstyrt med frisk luft;
  • det er også nødvendig å installere en enhet for destillering av karbondioksid.

  Dette er spesielt viktig hvis utstyret med et åpent brennkammer endres til en enhet med et lukket brennkammer.

  HJELP: Med disse funksjonene kan koaksial røyk fungere perfekt.

  Den består av følgende elementer:

  • røykboksen har to rør med forskjellige diametre;
  • et mindre rør settes inn i et stort rør;
  • detaljer samsvarer ikke mellom deg;
  • ved hjelp av disse to rørene trekkes en magistral fra to kretser;
  • en teller vil avgi karbondioksid;
  • annen kontroller – leverer oksygen for å opprettholde flammen.

  Det er verdt å merke seg at hvis den gamle innebygde kjelen hadde et lignende ventilasjonssystem for brennkammeret, så endre på følgende tidspunkt og koaksial røyk på tidspunktet for avhending. Dette skyldes det faktum at det inne i det kan være en stor opphopning av sot, noe som vil hindre frigjøring av karbondioksid.

  SPPABKA: Hvis den gamle og nye enheten er av samme merke og merke, kan installasjonen av en gasskjele gjøres ved hjelp av egen pyroteknikk..

  Dette vil hjelpe deg med å spare ikke bare tid, men også penger.

  Krav til installasjon

  Installasjonsarbeid, først og fremst er det nødvendig å starte med en grundig studie av alle tekniske dokumenter som følger med produktet.

  REFERANSE: Hver modell har sine egne individuelle egenskaper, derfor kan ignorering av teoretisk informasjon om enheten brukes til.

  Spesielt refererer dette til installasjonsarbeidet som utføres med gassutstyr med to konturer. En grundig undersøkelse av diagrammet, som vil produsere installasjon av varme, gass og vann til enheten, bidrar til å unngå.

  Vær nøye med nødstopp og sikkerhetslys.

  VIKTIG: Tilstedeværelsen av spesielle signalsensorer, i tilfelle en gasslekkasje, vil bidra til å stoppe strømmen i løpet av få sekunder.

  Når du installerer kjelen, er det viktig å gi rommet ikke bare ventilasjon, men også et dubbingsuttak.

  OBS: Når du installerer gassaggregatet, må du være veldig forsiktig og forsiktig. Hvert trinn i arbeidet må nødvendigvis overholde alle sanitære regler og normer.

  Installasjon av varmesystem

  Installasjon av varmesystemet til et landsted utføres i flere trinn:

  • prosjektutvikling, innhenting av tillatelser fra relevante myndigheter;
  • anskaffelse av materialer, utstyr og klargjøring av verktøy;
  • bindes inn i en gassrørledning som går langs gaten og gjennom hvilken gass tilføres boligbygg;
  • klargjøring av et sted for en gasskjele, rørledninger;

   Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

   Hovedkriteriet som mengden materialer beregnes ut fra, valg av modell av varmeutstyr, er husets areal. Jo større den er, desto kraftigere vil enheten være nødvendig. For et lite hus er en liten kjele egnet, som kan installeres på badet eller på kjøkkenet. For en hytte eller et to-etasjers herskapshus er det bedre å velge en stor, kraftig enhet..

  Varmesystemet til et privat hus installert i samsvar med alle reglene vil fungere i en lang periode. Før du starter installasjonsarbeidet, bør du gjøre deg kjent med oppvarmingsopplegget og installasjonsreglene for varmeutstyr.

  Utarbeider et prosjekt

  Etter å ha fullført forberedelsen av fyrrommet, blir det kalt inn gasspesialister, som vil inspisere huset og fyrrommet, og deretter ta et prosjekt for varmesystemet, med tanke på designfunksjonene i lokalene. Når prosjektet er klart og avtalt, kan du gå videre til utarbeidelsen av estimatet. I estimatet av materialer vil ikke bare modifikasjonen av kjelen bli tatt i betraktning, men også alle nødvendige enheter, komponenter og forbruksvarer . Prosjektet, i tillegg til estimatdokumentasjonen, bør også inneholde data om beregning av kjelens effekt, samt instruksjoner om hvor selve kjelen, pipen og ventilasjonskanaler skal installeres.

  Det ferdige prosjektet må godkjennes av tilsynsmyndighetene, samt registrere det. Et riktig designet prosjekt lar deg unngå irriterende feil og endringer i fremtiden, som ikke bare tar tid, men også penger. Etter å ha blitt enige om alle viktige nyanser og detaljer, kan du fortsette å kjøpe nødvendig varmeutstyr.

  Gaskjeler for oppvarming av et privat hus: hvordan velge en gasskjele for oppvarming av et privat hus

  Kjøp av utstyr

  Kjelen, som er installert i et privat hus, skiller seg i kraft fra industrielt utstyr, selv om prinsippet for systemet er det samme i begge tilfeller. Det er best å kjøpe utstyr hos spesialiserte handelsforetak som kan gi deg råd om alle spørsmål og hjelpe deg med å velge riktig utstyr. I dag er det profesjonelle selskaper på markedet som ikke bare tilbyr kjeleutstyr til salgs, men også er klare til å utføre en full installasjons- og igangkjøringssyklus, med ansvar for utstyret som leveres og for kvaliteten på installasjonen.

  Evakuering av røykgass

  Kanaler og rør designet for å fjerne gassforbrenningsprodukter må sikre normal forbrenning i kjelovnen. På grunn av dette:

  • tverrsnittet av røykgassrøret må ikke være mindre enn dimensjonene på kjelens tilkoblingsrør;
  • det er tillatt å redusere skorsteins tverrsnittsareal hvis utformingen av varmeenheten sørger for tvungen fjerning av forbrenningsprodukter og lufttilførsel;
  • kanaler kan være plassert inne i hovedveggene og skillevegger med passende tykkelse eller festes til dem;
  • materialet for fremstilling av skorsteiner må være brannsikkert og ikke utsatt for aktiv korrosjon;
  • skorsteinsdesignet bør sørge for en spesiell luke for rengjøring av kanalen fra sot og en enhet for drenering av det resulterende kondensatet;
  • skorsteinens høyde over takryggen eller linjen i en vinkel på 15 ° i en avstand fra den.

  takrøykdiagram

  Alle rammeleddene på elementene er forseglet og utelukker ikke bare frigjøring av forbrenningsprodukter i lokalene, men også muligheten for luftlekkasjer og redusert trekkraft.

  skorsteinstilkobling

  Forberedende aktiviteter

  Forberedelser for installasjon av en gasskjele i et privat hus begynner med en studie av forskriftskrav, regler for installasjon av en gasskjele i et privat hus, designløsninger for plassering av tilleggsutstyr, tekniske egenskaper og den indre strukturen til kjelenheten.

  For å få tillatelse til å koble en varmekjele til en gassrørledning og levere en gassformet forsyning til et boligbygg, må bygningseieren sende inn en søknad til den lokale gasstjenesten, hvor forespørselen vil bli gjennomgått av spesialister innen en måned..

  fyrrom

  Etter det får søkeren tekniske betingelser for tilkobling eller et begrunnet avslag til de eksisterende kommentarene er fullstendig eliminert. Installering av en gasskjele uten å skaffe og oppfylle de tekniske betingelsene anses som ulovlig og kan medføre ansvar for eieren av huset, hvis nivå bestemmes av konsekvensene av gjerningen.

  Prosjektet med en individuell ovn er utviklet under hensyntagen til alle de tekniske kravene og reglene som er angitt i betingelsene. Varmetapet i bygningen beregnes og kjelens effekt bestemmes under hensyntagen til forbruket av varmt vann til husholdningsbehov..

  Det ferdige prosjektet må godkjennes av den spesielle tilsynstjenesten til gassforsyningsorganisasjonen. For å gjøre dette, på plass med ham, sendes følgende til tilsynsmyndigheten:

  • kjel teknisk pass;
  • produsentens instruksjoner for installasjon og drift av varmeenheten;
  • en kopi av sertifikatet for samsvar med gjeldende forskriftsdokumenter.

  Neste trinn i arbeidet er å fullføre utstyret og de nødvendige materialene. Her bør du ta hensyn til tilkoblingsbeslagets størrelse i størrelse og gjengestråling til sammenkoblingen til kjelen, pumper, tanker og annet utstyr som er gitt i designløsningene..

  Det må forstås at ovnutstyret er en del av varmesystemet og ikke skal betraktes som en separat isolert del av huset..

  Installasjon av et to-rørs varmesystem

  Etter at kjelen er installert, må den kobles til ekspansjonstanken, som er systemets høyeste punkt (derfor er den installert på loftet). Fra tankens laveste punkt senkes et rør fra sideveggen til manifolden. Hvis systemet har en sirkulasjonspumpe, kan oppsamleren plasseres hvor som helst. Hvis naturlig sirkulasjon brukes, må oppsamleren festes under ekspansjonstanken. Ovenfra sveises et rør i ekspansjonstanken for å slippe ut overflødig kjølevæske i kloakken.

  Rør ledes fra oppsamleren til radiatorene. En matesløyfe dannes. Rør ledes også fra radiatorene som vann som allerede har avgitt varme vil strømme bort. Returrørene samles også i en krets som er koblet til varmekjelen. Sirkulasjonspumpen er installert i returkretsen. Hovedproblemet med å installere et to-rørssystem er det store antallet rør. Imidlertid er effektiviteten mye høyere enn for et enkeltrør.

  Det aller siste trinnet i installasjonen av et to-rørs CO er installasjonen av radiatorer. Radiatorer er installert på braketter under vindusåpningen. Antall radiatorseksjoner eller lengden beregnes ut fra opptakene i rommet. Det er nødvendig å se på kraften i det tekniske dokumentet til radiatoren og deretter bruke følgende formel for beregningen: antall seksjoner = (areal i rommet x 100 W) / radiatoreffekt. Dette er for rom med en takhøyde på opptil tre meter. Hvis takhøyden er høyere, brukes formelen:

  antall seksjoner = (romområde x takhøyde x 40) / radiatoreffekt. Antall seksjoner er avrundet.

  Radiatorer installeres nøyaktig i midten av vinduet med en toleranse på ikke mer enn 2 cm. Bredden på batteriet skal være 50-75% av bredden på vinduskarmen. Avstanden fra gulvet bør ikke overstige 12 cm. Gapet mellom kanten av batteriet og kanten på vinduskarmen må være mer enn 5 cm. Fra veggen til batteriet skal være 2-5cm.

  I hus med et 2-rørs varmesystem er en radiator vanligvis montert i henhold til det nedre koblingsskjemaet, som er preget av enkel installasjon og tillatt varmetap. Under installasjonen er det viktig å sørge for installasjon av en Mayevsky -ventil for periodisk luftutladning, som må være plassert i den øvre delen av batteriet. Mayevsky -kranen kan være automatisk eller mekanisk: den er inkludert i radiatorpakken eller er allerede tilstede i designet.

  Etter at installasjonen av alle elementene i systemet er fullført, settes det under trykk. Vi gjentar: den første oppstarten av kjelen utføres først etter å ha fått dokumentertillatelse i nærvær av en representant for gasstjenesten.

  Montering av veggmonterte kjeler

  I motsetning til gulvkonstruksjoner krever ikke monterte modeller slike komplekse rør og installasjon av tilleggsutstyr. En sirkulasjonspumpe, en ekspansjonstank, en varmeveksler for oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk og en sikkerhetsventil er allerede installert inne i enheten, som ifølge enheten er en kompakt miniovn..

  Imidlertid overstiger kraften til slike kjeler vanligvis ikke 32 kW, noe som kan sikre driften av varmesystemet i en boligbygning på opptil 300 m2. Videre, hvis vi tar hensyn til forbruket av varmt vann i tokretsapparater, må det oppvarmede området reduseres med 25-40%. Men for små bygninger er veggmonterte gasskjeler den mest optimale løsningen på problemet med å organisere en stabil oppvarmingsoperasjon..

  veggmontert kjeleinstallasjonsdiagram

  Praktiske råd

  Gassoppvarmingsdiagrammer må være gjennomtenkt til minste detalj, så prosjekter må utføres av fagfolk.

  gassoppvarming av private hus

  Ett eksempel på å lage en profesjonell varmeplan

  Når du velger utstyr for gassoppvarming, husk at hovedindikatoren er området i det oppvarmede rommet. Utstyrsmengden, antall radiatorer, opptak av rør, beslag, ventiler og porter, plugger avhenger av det.

  I prosessen med å velge en metode for å legge varmerør og installere dem, husk at linjene med kald og varm fortynning må utføres med en liten skråning direkte mot varmtvannsstrømmen.

  Eksperter anbefaler å installere kraner på hvert batteri. Takket være dette vil det være mulig å kontrollere tilførselen av varmt vann til et eget rom i et privat hus. Hvis du bruker en ekspansjonstank fra 20 til 30 liter, må den installeres i en høyde på 3 meter over varmekjelen..

  Ventilasjonsutkast

  Luft tvinges inn i kamrene til turboladede kjeler ved hjelp av en turbovifte og en koaksial skorstein. En brystningskjel anses som det beste alternativet for et lite hus eller en liten leilighet med dårlig ventilasjon..

  Faktum er at brennkammeret er isolert fra rommet der utstyret er plassert; derfor krever en slik kjele ikke et eget rom. Nesten alle modellene har spesielle konveksjonshull. Dette nyttige tillegget lar deg avstå fra installasjon av varme radiatorer i rommet der kjelen er plassert..

  Fordeler:

  • høy effektivitet;
  • driftssikkerhet;
  • mulighet for installasjon i leilighet.

  Ulemper:

  • avhengighet av elektrisitet;
  • kompleksiteten i designet;
  • høyt støynivå.

  Metoder for å legge varmerør i huset

  Uavhengig av linjelayout kan varmeledninger legges åpne eller lukkede. Den åpne kretsen legges oftest ut langs veggpanelene, for eksempel langs grunnplaten. Men den lukkede kan utføres inne i veggene, gulvet. Valget avhenger av eierens krav til rommets estetikk, masterens ferdigheter.

  Nå, en gang for alle, uten registreringer og SMS, kan du følge den aktive lenken og fortsette å nyte spillet og satse på favorittlaget ditt i en praktisk mobilapplikasjon.

  Hvis teknologien til varmesystemet ikke brytes, påvirker ikke beregningsmetoden systemets ytelse og pålitelighet..

  Men det er en rekke punkter å vurdere:

  1. Installasjonsteknologien avhenger av rørmaterialet. Ståldeler har egenskapen til minimal termisk ekspansjon, derfor er det tillatt å skjule linjen i veggene – risikoen for brudd og deformasjon reduseres til null
  2. Ved oppvarming ekspanderer forsterkede plastdeler mer enn stålelementer. For sikker drift må rør beskyttes med metallhylser med en indre diameter større enn tverrsnittet av varmeledningen. Isolasjon eliminerer risikoen for deformasjon under lineær ekspansjon av rørledningen og reduserer varmetap.

  Åpen legging utføres ved å feste elementene i linjen til veggen med spesielle klips. La oss vurdere begge monteringsteknologiene mer detaljert..

  Skjult pakning

  Teknologien innebærer å skjule rørledninger i vegger, gulv eller under taket (i en nedfelt struktur). Den enkleste måten er å danne et skjult oppvarmingsopplegg på byggetrinn eller overhaling av et hus..

  Regler for arrangering av en skjult pakning:

  • kommunikasjonens integritet – kretser uten mange tilkoblinger er mindre utsatt for lekkasjefare;
  • områder med avtagbare ledd skal være innen rekkevidde for inspeksjon, oppussing;
  • det er strengt forbudt å skjule konturene til gamle rør;
  • det er nødvendig å lage en teknisk plan for rørledningen for ikke å skade systemet under påfølgende reparasjoner.

  Åpen pakning

  Ordningen regnes som den enkleste og rimeligste for uavhengig utførelse. Med denne teknologien forblir motorveien i sikte.

  Dekorativ maling, eske og konturer for oppvarming av rør

  1. Enkelhet, effektivitet. Arbeidet utføres raskt, det er ikke nødvendig med lange forberedende, etterarbeid.
  2. Tilgjengelighet. Alle enheter forblir i sikte, så hvis systemets integritet krenkes, vil reparasjonen ikke forårsake problemer.
  3. Ingen varmetap. Siden rørledningen ikke kommer i kontakt med gulv, veggkonstruksjoner, går varmen bare til oppvarming av rommet uten å varme opp tykkelsen på overflaten.

  En åpen krets regnes som et budsjettalternativ. Legging utføres uten bruk av varmeovner, isolasjonsmaterialer, adaptere, kitt og annet.

  Kort installasjonsinstruksjon

  I hver pakke legger produsentene et monterings- eller merkeark som kjelens konturer er tegnet på, merkingen av alle tilkoblinger og festepunktene. Dens tilstedeværelse forenkler arbeidet sterkt. Installasjonsprosedyren er som følger:

  1. fest et ark med ildfast materiale med en tykkelse på minst 3 mm på veggoverflaten;
  2. et monteringsark må limes til overflaten av arket;
  3. bore hull i festemerkene og installere ankerkroker som varmeenheten skal henges på;
  4. henge kjelen på veggen;
  5. sjekk gapet mellom kjelen og veggen, fjern om nødvendig enheten og stram eller skru av festene;
  6. med fokus på merkingen av monteringsarket, koble gasskjelen til varme- og varmtvannsforsyningssystemet;
  7. installer røykgassrøret på utløpsrøret og før det til røykrøret eller ta det ut på gaten;
  8. koble kjelen til strømnettet via en spenningsstabilisator eller en avbruddsfri strømforsyning;
  9. invitere gasstjenestearbeidere og, i deres nærvær, koble enheten til gassrørledningen.

  Normal drift av varmeapparater kan bare sikres med en stabil strømforsyning. Selv kortsiktige feil vil føre til at kjelen stopper og mulig skade på den elektroniske kontrollenheten. Derfor er det nødvendig å ha beskyttelse.

  installasjonsdiagram

  Lansering

  Når installasjonen av gassfyrutstyret er fullført, må du sjekke hvor godt det er gjort. Kontroll av installasjonskvaliteten er som følger:

  1. kjelen, rørledningen og alle komponentdelene i den automatiserte kontrollen inspiseres;
  2. hydrauliske tester utføres for å bestemme tettheten til varmesystemet;
  3. et kompleks av igangkjøringsarbeider utføres.

  Når du tester driften av varmesystemet, må følgende viktige parametere kontrolleres:

  • riktig drift av låsemekanismen for gassforsyning;
  • korrekt og pålitelig installasjon av sikkerhetsventilsystemet;
  • indikatorer på egenskapene til strømforsyningssystemet for samsvar med deres design.

  Etter å ha fullført testene, blir en representant for tilsynsmyndighetene invitert til fyrrommet for levering og registrering av kjeleutstyr. Organisasjonen som utfører installasjonsarbeid og testing gir kunden garantidokumenter og trener ham i teknikker og regler for arbeid med kjeleutstyr. Først etter at brukeren er i stand til å håndtere varmesystemet riktig, er det mulig å starte full drift..

  Reparasjon og utskifting av gassvarme

  Det anbefales å bytte kjelen hvis effektiviteten er redusert, reparasjonskostnadene har økt eller utstyret allerede er utdatert. Anbefalt levetid for veggmonterte modeller er 8 år, og 15 år for gulvmonterte modeller. Siden installasjon og vedlikehold av gassutstyr utføres av spesialiserte statseide foretak, må all reparasjon og utskiftning utføres i en bestemt rekkefølge..

  Først av alt må du fylle ut et søknadsskjema for å få tillatelse til å bytte utstyr på Gorgaz. Hvis modellen endres til en lignende, trenger ikke prosjektet å endres. Hvis det blir nødvendig å bytte kjelen med utstyr av en annen type eller for å endre installasjonsstedet, vil et nytt prosjekt være nødvendig. Etter å ha mottatt svaret, blir husets registreringsbevis og dokumenter som bekrefter eiendomsretten til eiendom overført til gasstjenesten.

  Regler for drift og vedlikehold av en gasskjele

  Driften av varmeutstyr bør utføres ved en positiv lufttemperatur og normal fuktighet. Det er nødvendig å kontrollere renslighet og brukbarhet av ventilasjonssystemet og skorsteinene minst to ganger i året. Hovedtiltakene under kjelens drift må nødvendigvis omfatte:

  • årlig rengjøring av alle installerte filtre;
  • kontroll av den tekniske servicemuligheten til kontrollenheten;
  • inspeksjon av varmeveksleren for tilstedeværelse av sot;
  • kontrollere tettheten av leddene og forbindelsene til gassrørledningen ved såping;
  • rengjøring av brenneren for karbonavleiringer og støv.

  Alle feilaktige deler bør byttes ut med nye, og ikke forsøkes gjenopprettet. Samvittighetsfull holdning til implementering av alle nødvendige tekniske tiltak vil øke levetiden til utstyret og sikre din sikkerhet.

  Hvordan velge en spenningsstabilisator

  Flertallet av gasskjeler på det russiske markedet opererer fra et elektrisk nettverk.

  HJELP: For standard drift av enheten kreves en spenning på 230 V.

  Men spenningsindikatorene for en elektrisk strøm i Russland kan variere fra 180 til 270 V. Derfor er tilstedeværelsen av en stabilisator en uegnet strømforsyning for.

  Det er tre typer stabilisatorer:

  • elektronisk;
  • herreløs;
  • elektrisk.

  For å velge den nødvendige enheten, vil vi vurdere de tekniske egenskapene til hver av dem.

  Som det fremgår av tabellen, er elektroniske stabilisatorer generelt egnet for gasskjeler. Til tross for de høyere kostnadene, er alle de andre tekniske egenskapene til enheten mye høyere enn de analoge indikatorene.

  Og for å finne ut hva slags gasskjel du skal velge for oppvarming opp til 100 kvadratmeter, er det verdt å vurdere vurderingen av modeller, takket være den som kan brukes til oppvarming av opptil 100 kvadratmeter..

  Kriterier for valg av gasskjele

  Av den enkle grunn at en gassfyrt kjele er sentralenheten i varmesystemet, må valget gjøres med full bevissthet om problemet. Således krever kjøp av en enhet med et forbrenningskammer av lukket type ikke installasjon av et eksosrør. Hvis det ikke er noen sentral gassforsyningsledning i nærheten av et privat hus, kan du velge en kombinert kjele som opererer på forskjellige drivstoff.

  Parametrene til en gasskjele kan variere avhengig av størrelsen på det oppvarmede rommet. Gassapparater er både laveffekt for oppvarming av enetasjes bygninger og kraftige kjeler som kan varme opp en etasjes bygning eller til og med et industrielt anlegg. Avhengig av funksjonaliteten er gassfyrte kjeler delt inn i enkeltkrets- og dobbeltkretsenheter..

  Enkrets gassutstyr er kun beregnet for oppvarming av huset. I sin tur har dobbeltkretsanalogen, i tillegg til sitt direkte formål, en ekstra funksjon for oppvarming av vann. Slike enheter er dessuten gjennomstrømning og lagring. Men bruk av en gjennomstrømningsenhet er tilrådelig med et ubetydelig forbruk av varmt vann. På sin side kan en dobbeltkretsfyr med en innebygd kjele gi både oppvarming av et privat hus og varmtvannsforsyning fullt ut.

  Hvis vi vurderer typer gassbrennere, er de av atmosfærisk og ventilasjonsprinsipp. Den atmosfæriske brenneren er den vanligste i varmesystemer for privat boligbygging. Ventilasjonsbrenneren er installert i kjeler som brukes i industrielle konstruksjoner. Kjeler varierer også i typen trekk for en naturlig og tvunget måte å fjerne avgasser..

  Avhengig av installasjonsalternativet er gassapparater delt inn i veggmonterte og gulvstående enheter. Den gulvstående kjelen har stor effekt og enhetsdimensjoner, samt høy holdbarhet. Veggmontert gasskjele, mer kompakt, men maksimal effekt på enheten er også begrenset. I tillegg har den veggmonterte enheten lavere levetid..

  Brennkammer, type tenning og brenner

  For å opprettholde forbrenningsprosessen av gass i kjelen, er oksygen nødvendig. Han kan komme inn i brannboksen fra rommet eller fra gaten. I det første tilfellet er varmeren utstyrt med en atmosfærisk brenner med naturlig luftstrøm, og i det andre – en lukket med tvungen injeksjon av den.

  Følgelig skilles to typer forbrenningskamre:

  1. Åpen – oksygen tas direkte fra rommet med varmeutstyr for å opprettholde flammen.
  2. Lukket – luft for gassforbrenning suges inn i ovnen fra gaten gjennom en koaksial skorstein eller et ekstra ventilasjonsrør.

  For å kunne bestemme hvilken gasskjele som er bedre – med et lukket kammer og en turbo -brenner eller med en åpen ildkasse og en atmosfærisk brenner, må du tydelig forstå at det andre alternativet vil kreve en skorstein med en høyde på fem til seks meter for å sikre naturlig trekk.

  Det er imidlertid ikke alltid mulig å ta med et så høyt rør til taket..

  Gassforbrenningskamre

  I et åpent kammer skjer luftstrømmen og fjerning av brennbare gasser på grunn av naturlig trekk, og i et lukket kammer fortsetter disse prosessene på grunn av den innebygde viften

  For å varme en leilighet i en høyhus i byen, er det bedre å kjøpe en gasskjele med luftblåser og en koaksial skorstein. Den har en høyere effektivitet og er lettere å installere. Men den er flyktig, viften vil ikke fungere uten spenning i strømnettet.

  Derfor, for ikke å stå uten varme på et tidspunkt, er det verdt å ta vare på en avbruddsfri strømforsyning eller en elektrisk reservegenerator..

  Den åpne kammervarmeren anbefales å installeres utendørs. Et tilbygg eller fyrrom i kjelleren er best egnet for dette formålet. I dette tilfellet må du være ekstra oppmerksom på kvaliteten på ventilasjonen i dette rommet..

  I noen tilfeller må du til og med utføre tvungen ventilasjon, ellers er det kanskje ikke nok oksygen til effektiv forbrenning av naturgass.

  På den ene siden har den lukkede versjonen en høyere effektivitet og brenner ikke oksygen i rommet, men på den annen side er slike kjeler dyrere og avhengig av strøm. Uten sistnevnte vil også gassvarmeren med elektrisk tenning slutte å fungere..

  Hvis det er problemer med den uavbrutte strømforsyningen, er det bedre å foretrekke utstyr med piezo -tenning, som ikke krever elektrisitet for drift per definisjon.

  Automatisering, regulering og diagnostikk

  For å forenkle livet ditt, bør du være spesielt oppmerksom på “elektronisk fylling” når du velger en gasskjele. Produsenter tilbyr mange ekstra alternativer som i stor grad letter driften av gassoppvarmingsutstyr.

  Eksternt kontrollpanel

  Fjernkontrollen med sensorer hjelper til med å overvåke temperaturen i rommene og regulere driften av gasskjelen, ved å velge den mest optimale modusen

  Effektjustering kan være:

  • ett trinn;
  • to-trinns;
  • glatt med flammemodulasjon.

  Det enkleste og billigste alternativet er ett trinn med en PÅ / AV-knapp. I dette tilfellet er kjelens effekt praktisk talt ikke regulert på noen måte. Brenneren i den er enten på eller av..

  Modeller med totrinns regulering krever et par driftsmoduser med forskjellig effekt.

  Fra dette synspunktet er de beste gasskjelene enheter med en modulator, som lar deg jevnt regulere intensiteten av drivstoffforbrenning. Automatisering, avhengig av vannforbruket og temperaturene som er angitt av eieren, slår uavhengig på det nødvendige antallet brennere og justerer høyden på flammen.

  For å sikre sikkerheten er varmeapparatene utstyrt med:

  • trykkreguleringssensorer i gassledningen, ekspansjonstanken og pumpede vannkretser;
  • flammedempende sensorer;
  • selvlåsende system i forskjellige nødssituasjoner (branner, røyk, strømbrudd);
  • trykkavlastningsventiler;
  • vannrensingsfiltre;
  • overoppheting av termostater.

  All denne automatiseringen lar deg beskytte varmeutstyr mot skade i nødssituasjoner, samt maksimere effektiviteten..

  Gass varmtvannsbereder automatisering

  Tilstedeværelsen av smart automatisering hjelper ikke bare med å opprettholde behagelige temperaturer i rommene, men også til å redusere gassforbruket

  Du kan konfigurere kjelen slik at den, i fravær av mennesker i huset, fungerer i den minste kostbare modusen, og en halv time før eiernes ankomst øker temperaturen på romluften til mer komfortable indikatorer..

  De viktigste nyansene ved valg av gasskjele

  Fraværet eller konstante avbrudd av sentralisert oppvarming og varmtvannsforsyning tvinger eierne av hytter og byleiligheter til å lage sine egne autonome systemer.

  Hovedelementet deres er en kjele, som ved å brenne drivstoff, varmer opp kjølevæsken til varmesystemet og vann til husholdningsbehov..

  Valget til fordel for gassutstyr skyldes økonomisk bruk av gass som drivstoff. Alle andre alternativer for brennbart drivstoff er dyrere eller gir mindre varme til tider.

  I tillegg krever moderne ovner av denne typen ikke konstant tilsyn. Koblet installasjonen til et hovedrør eller en sylinder, og den fungerer greit så lenge det er noe å brenne.

  Bruk gass til å varme opp hjemmet ditt

  Bruk av naturgass er den optimale løsningen for oppvarming av et privat hus når det gjelder drivstoffkostnader og driftskostnader.

  For at gasskjelen skal fungere skikkelig og i optimal modus, er det imidlertid nødvendig å velge den riktig når du kjøper og regelmessig vedlikeholde den etter tilkobling..

  Det er mange forskjellige funksjoner og spesielle moduler i modellene av dette utstyret. Kjøpet av en gassoppvarmingsenhet bør omgås omtenksomt.

  Det er mange kriterier for valg av gasskjele, men de viktigste er:

  1. Effekt per enhet.
  2. Layoutløsning (antall kretser, kroppstype og varmevekslermateriale).
  3. Plass for installasjon.
  4. Tilgjengelighet av automatisering for sikker drift.

  Alle disse problemene er nært beslektet. Mangelen på plass til en stor enhet eller ønsket om å montere en enhet med et estetisk utseende på kjøkkenet tvinger deg til å velge en veggmontert modell med mindre effekt enn den gulvstående versjonen. Og behovet for å varme varmt vann til servant og dusj får deg til å lete etter en kjele med to kretser.

  Gassfyrservice

  Når du velger en varmeapparat, må du huske på behovet for å reparere den. Hvis det ikke er et verksted for service av den valgte modellen i nærheten, bør du se etter et annet alternativ

  Hvilken gasskjele er bedre å kjøpe

  Kraften til varmeutstyr er det første du må bestemme før du kjøper. Det beregnes gjennom oppvarmingsområdet, med tanke på klimasonen. Først, med en standard takhøyde på opptil 3 m, kan du gjøre med enkle beregninger: multiplisere boligområdet med en koeffisient for din region, og dividere totalen med 10. Som et resultat vil du motta en tilnærmet kjeleeffekt i kW.

  Effektfaktorer for forskjellige regioner i Russland:

  1. sørregionen 0,7-0,9

  2.mediumbånd 1-1.2

  3. mildt kaldt klima 1.2-1.5

  4. nordregionen 1,5-2

  Ifølge beregningen er det nødvendig med en kjele på 10-12 kW for et hus med et område på 100 kvadrater i midtfeltet. Når du kjøper en enhet med to kretser, vil den totale kapasiteten øke med 20%.

  Metoden for å installere kjelen påvirker ikke bare organisasjonen av plassen, men også sikkerheten ved bruk av gassutstyr. Veggfeste vil spare plass, men modellens kompakthet vil medføre en rekke tekniske begrensninger. Brenneren, veksleren, pumpen og kontrollelektronikken vil være for nær hverandre, noe som vil skape et intens temperaturregime for driften og komplisere vedlikeholdet.

  Kompakte veggmodeller har strømbegrensninger – de er mer egnet for en leilighet enn for et privat hus. Gulvkjeler installeres som regel i separate rom, derfor er deres generelle dimensjoner, så vel som termisk kraft, ikke begrenset av noe annet enn sunn fornuft.

  Typer gassbrennere avhenger ikke av hvilken kjele som er valgt, men de bestemmer prinsippet for drift og ytelse:

  • Atmosfæriske brennere er rimelige og praktisk talt stille. Men de brenner ut luften i rommet og har lav effektivitet..
  • Superladerne er utstyrt med en ekstern luftblåser. Kjeler med slike brennere er effektive og krever ikke installasjon i et eget rom..
  • Modulerende brennere med variabel effekt kan utstyres med et annet oppvarmingstrinn eller elektronisk varmeoverføringskontroll. Deres effektivitet og økonomi øker samtidig med prisen på kjelen..

  De beste produsentene av gasskjeler – hvilket selskap å velge

  Byggingen av et effektivt varmesystem starter med kjøp av en kjele. Men først må du velge den riktige, og for å gjøre dette må du ta hensyn til mange nyanser. En av dem er at det er bedre å anskaffe enheten fra et av de anerkjente selskapene som har vist seg positivt på markedet..

  Disse selskapene inkluderer følgende:

  • Vaillant;
  • Buderus;
  • Baxi;
  • Protherm;
  • Bosch.

  Disse produsentene er blant de beste – de har et bredt spekter av modeller som kreves av brukerne..

  Parametere for valg av gasskjele

  Makt

  For å beregne effekten kan du gå ut fra regelen: 1 kW termisk energi varmer et boligområde med et areal på opptil 10 m2 – med mer nøyaktige beregninger tas følgende i betraktning: takhøyden, antall yttervegger, størrelsen på vinduene, konjugeringen med loftet (kjelleren), boligområdet, vindrosen og andre faktorer.

  Hvis enheten (enkeltkrets) også er nødvendig for varmtvannsforsyning ( + indirekte varmekoker), blir forbruksmodusen i tillegg tatt i betraktning, samt antall sammenleggbare punkter og beboere – dette er omtrent + 30%.

  Siden utstyret ikke vil fungere lenge med maksimal kapasitet, legges ytterligere 20% til den oppnådde verdien. Tatt i betraktning alle nyansene, er det ganske mulig at for et hus med et areal på 120 m2 trenger du en 20 kW kjele.

  Design

  Basert på designet er enhetene:

  1.Med et åpent brennkammer, atmosfærisk brenner, indre luftinntak, fjerning av avgass gjennom en vertikal skorstein;

  2.Med en lukket brannkasse, en turboladet brenner, lufttilførsel og eksos av forbrenningsprodukter gjennom en koaksial horisontal skorstein.

  Antall støttede systemer

  Basert på antall serverte systemer, er enhetene delt inn i 1- og 2-kretser.

  1. Ved hjelp av enkeltkretser arrangeres oppvarming, mens du i tillegg kan installere en indirekte varmekjele og motta varmt vann umiddelbart etter at kranen er åpnet.

  2. To -kontrollenheter er mer egnet for leiligheter – de er kompakte og enkle å installere, for eksempel på kjøkkenet.

  Monteringstype

  Avhengig av installasjonstype er kjeler forskjellige på veggen og på gulvet.

  1. De første har lav effekt og en varmeveksler i stål, i tillegg er de kompakte og lette, derfor passer de perfekt inn i kjøkkenet med leiligheter.

  2. Sistnevnte er mer egnet for private hus med et ganske stort torg. I slike boliger er det som regel installert kraftige og tunge enheter med en varmeveksler i støpejern..

  Tilgjengelighet av automatisering

  Automatisering spiller en viktig rolle i driften av enhetene, som styrer driften av alle viktige enheter. Temperatursensorer er installert på CO- og DHWS -kretsene – med deres hjelp opprettholdes den optimale driftsmåten, vann og elektrisitet forbrukes økonomisk.

  Beskyttelsessystem

  Beskyttelsessystemet er på et høyt nivå – det reagerer på strømbrudd, slukker flammen om nødvendig og slår av gasstilførselen. I tillegg vises feilinformasjon ved en sammenbrudd..

  Vurdering avhengig av produsent og tekniske egenskaper

  For å spare tid og ikke plage deg selv med tanker om hvordan du velger en gasskjele for et privat hjem, kan du bli kjent med vurderingen av populære maler. Det vil hjelpe deg med å tilpasse seg valget av nødvendig utstyr, så vel som den omtrentlige kostnaden for enhetene til de kjente merkene.

  BAXI SLIM 2300 Fi

  Gassfyr med innebygd kjele – tar førsteplassen blant de utmerkede assistentene for huset. De viktigste tekniske egenskapene til laderen finner du i tabellen.

  Tilstedeværelsen av en andre tilkobling for tilkobling av HBC uten tilleggsutstyr økte kjelens kostnad med mer enn 20% sammenlignet med andre TO -kilder. Til tross for dette når modellen førsteplassen i vurderingen.

  VAILLANT ecoVIT VKK INT 366

  En en-syklus gasskjele av en utenlandsk produksjon, til tross for de ganske høye kostnadene, har en imponerende ytelse. Derfor tar den en hederlig andreplass i TOPPEN.

  BUDERUS LOGANO G234 WS-38

  Denne gulvkjelen på verftet er ikke for alle i lommen. Til tross for tilstrekkelig “vanlige” egenskaper, setter produsenten en høy pris på utstyret.

  VIESSMANN VITOGAS 100-F GS1D870

  Stilig lader med lav effekt, men mer nyttig funksjonelt sett, har en veldig høy pris. Kanskje dette er en betaling for et velkjent varemerke. De viktigste egenskapene til VIESSMANN VITOGAS 100-F GS1D870 finnes i tabellen.

  AOGB-23.2-3 Comfort H

  Hvis det er et spørsmål, hva slags gasskjel å velge for oppvarming av huset på 150 kvadratmeter, kan du være oppmerksom på denne modellen av riktig løsning. AOGB-23.2-3 Comfort N er i stand til å varme rom med et areal på opptil 200 m2. I tillegg er prisen på en anerkjent modell mye hyggeligere enn utenlandske analoger. De viktigste egenskapene til utstyret er presentert i tabellen.

  AOGB-11,6-3 EKONOM

  En annen modell av en gulvkoker av russisk produksjon til en rimelig pris. Til tross for liten effekt, i forhold til andre TOP -enheter, er dette utstyret i stand til å varme et hus med et areal på 100 m2. Det karakteristiske utstyret finnes i tabellen.

  PROTHERM HEDGE 40 TLO

  Det siste stedet i denne vurderingen er en gasskjele PROTHERM MEDBED 40 TLO. Dette utstyret inkluderer ikke en kjele. Det er nødvendig å ta hensyn til denne ubehagelige nyansen når du kjøper denne enheten. Sørg for å bruke ekstra gassutløp for HBC eller kjele.

  Blant de viktigste egenskapene til utstyret kan du markere:

  Etter å ha studert de grunnleggende tekniske egenskapene til renoverte og anerkjente gasskjelmodeller, kunne ikke en uerfaren person skille mellom “pen”.

  Beste veggmonterte gasskjeler

  Denne delen presenterer en-krets romvarmesystemer som er plassert på veggen. De er kompakte og enkle å vedlikeholde, selv om de har noen begrensninger i funksjonalitet..

  Viessmann Vitopend 100-W A1HB003

  A1HB -linjen inneholder tre kjeler med en kapasitet på 24, 30 og 34 kW. Dette er nok til å varme boliger opp til 250 m2. Alle tilfeller er like kompakte: 725x400x340 mm – slike enheter finner et sted i alle rom.

  Viessmann -kjeler er montert på en enkelt modulær plattform, noe som forenkler installasjon og vedlikehold. I tillegg er det ikke nødvendig å forlate ekstra plass i nærheten av saken, så enhver Vitopend kan kombineres med kjøkkenmøbler hvis det er et ledig hjørne for det..

  Fordeler:

  • Lavt gassforbruk – ikke mer enn 3,5 m3 / t i den eldre modellen;
  • Ventilhuset er utstyrt med hurtigkoblinger;
  • Automatisk effektjustering avhengig av utetemperaturen;
  • Effektivitet opptil 93%;
  • Nytt koaksialt skorsteinsystem med frostsikring;
  • Intelligent kontroll med selvdiagnosefunksjon;
  • Mulighet for å bytte til flytende gass.

  Ulemper:

  • Ingen fjernkontroll.

  Viessmann gir en mulighet til å velge en kjele for en leilighet i alle størrelser. Utseende og dimensjoner for hele linjen er absolutt det samme – modellene er bare forskjellige i ytelse og følgelig i gassforbruk.

  Baxi Eco Four 1,24 F

  Til tross for merkevarens prestisje, er Eco Four relativt billig. Kjelen har en flat kropp som måler 730x400x299 mm, som gjør at den kan henges på samme nivå som kjøkkenskap. Når den brukes på nordlige breddegrader, kan en slik enhet varme en leilighet opp til 150 m².

  Fjerde generasjon kjeler er utviklet under hensyntagen til våre driftsforhold. Det er derfor den presenterte modellen fungerer selv ved et gassinnløpstrykk redusert til 5 mbar. I tillegg har den to separate termostater: for oppvarming av radiatorer og et “varmt gulv” -system.

  Fordeler:

  • Innebygd vannmåler;
  • Pumpe med luftutløp og post-sirkulasjonsmodus;
  • Det er mulig å koble til solfangere;
  • Dobbelmodus termisk kontroll;
  • Pressostat for lavtrykksbeskyttelse av kjølevæsken;
  • Du kan koble til en ekstern termostat og en fjernkontroll.

  Ulemper:

  • Lavinformativ innebygd skjerm.

  Vaillant AtmoTEC Plus VU 240 / 5-5

  Denne kjelen har alle mulige beskyttelsesmidler: gasskontroll, trykkbryter med sikkerhetsventil, pumpeluftventil. Overoppheting av bæreren og forbrenningskammeret, frysing av væsken i systemet og i skorsteinen er helt utelukket her. Den innebygde selvdiagnosen hjelper til med å overvåke riktig drift av alle systemer.

  AtmoTEC er tilpasset drift i Russland: den tar hensyn til den lave kvaliteten på hovedgassen og kan kjøres på LNG. Kontrollen av programmereren er helt automatisert, og selve panelet lukkes med et pent dekorativt deksel.

  Fordeler:

  • Volumetrisk ekspansjonstank for 10 liter;
  • Lavt gassforbruk – 2,8 m³ / t (eller 1,9 m³ / t når den er koblet til en sylinder);
  • Nesten evig krom-nikkel-brenner;
  • Mulighet for kombinasjon med andre varmeovner;
  • Minste sideklaring for montering 1 cm.

  Ulemper:

  • Klassisk (atmosfærisk) skorstein.

  Kjelens dimensjoner er 800x440x338 mm og maksimal effekt på 36 kW er mer egnet for et privat hus enn for en byleilighet. Selv om det på et romslig kjøkken ikke vil være noen problemer med plasseringen.

  WOLF CGG-1K-24

  In-line to-krets gassutstyr leder rangeringen av de beste naturgasskjelene av naturtype. Dette er ikke overraskende, fordi han har et stort antall fordeler som skiller ham blant hovedkildene til denne paraden.

  VAILLANT ecoTEC PLUS VUW INT IV 246

  VAILLANT ecoTEC PLUS VUW INT IV 246 frittstående to-krets gasskjel lukker tre av de beste utstyrene for et privat hus.

  Protherm Gepapd 23 MOV

  Denne modellen av gasskjele er ideell for tilkobling av et oppvarmet gulv. Men det åpne brennkammeret tillater ikke at dette utstyret blir leder for TOP.

  Hvis det ikke er noen komfyr i et privat hus, så når du bruker denne gasskjelen,.

  Navien DELUXE 24K

  Den usunne og funksjonelle dobbeltkjelen Navien DELUXE 24K tar 5. plass på denne paraden. Han har følgende egenskaper

  BOSCH GAZ 4000 W ZWA 24-2 A

  Denne tyske modellen av en gasskjele kjennetegnes ikke ved noen spesiell funksjonalitet, men til tross for dette tar den 6 plasser i brukerens valg:

  Til tross for den tyske kvaliteten på modellen, kan du finne billigere analoger på utstyrsmarkedet. Det var den siste gasskjelen i TOPPEN for oppvarming av et privat hus. Hva er det beste valget for et privat hjem – du bestemmer.

  Før du kjøper utstyr for oppvarming av et privat hus, må du ikke bruke studiet av egenskapene til forskjellige modeller, analyse av funksjoner, sammen med Valget av nødvendig kjele og installasjon må utføres nøye og nøye. Bare i dette tilfellet vil driften av gassaggregatet glede seg over mange år, og gir trøst og varme til nære og snille mennesker.

  De beste gulvstående enhetene

  Vurder enkelkretsenheter med store og mellomstore dimensjoner som ikke har noen funksjonelle begrensninger. De er installert på gulvet og krever oftest et eget installasjonsrom..

  Bosch GAZ 2500 F

  Dette er den første gulvstående gasskjelen utviklet av russiske ingeniører hos Bosch – spesielt for drift av våre landsmenn. Enheten er i stand til å fungere med ustabil spenning i nettverket og lavt gasstrykk. På tribunene beviste GAZ 2500 at den kan fungere uten alvorlige sammenbrudd i 20 år. Delvis takket være en 3 mm stål varmeveksler.

  Serien inkluderer 4 modeller fra 22 til 42 kW. Men til tross for den innenlandske forsamlingen, kan de ikke kalles billige. Men disse kjelene kan kobles til en ekstern indirekte varmekjele (valgfritt). Og mulighetene for innebygd automatisering forklarer den ganske store kostnaden.

  Fordeler:

  • Varmeveksler med stor kapasitet;
  • Fleksibel effektendring innen 60-100%;
  • Helautomatisk kontroll;
  • Forhåndsinnstilte moduser som ikke krever konfigurasjon;
  • Tilstedeværelsen av en fjernkontroll;
  • Temperaturendring i henhold til timeplanen;
  • Mulighet for å omkonfigurere kjelen for flaskegass.

  Ulemper:

  • Høy pris.

  Protherm Bear 40 KLOM

  En pålitelig og effektiv kjele med varmeveksler i støpejern er en utmerket løsning for et privat hus, uten begrensninger på kjelrommet. Termisk effekt på denne modellen er 35 kW ved et maksimalt gassforbruk på 4,1 m3 / t. En varmeveksler i støpejern er installert inne – nesten evig hvis den brukes riktig.

  All importert elektronisk fylle-, beskyttelses- og kontrollautomatikk er allerede inkludert i settet. Arbeidsdata vises på LCD -displayet, hvor du kan spore både temperaturen på mediet og trykket i systemet.

  Fordeler:

  • Varmevekslerens levetid er 25 år;
  • Komplett sett med automatisering inkludert;
  • Lett vedlikehold;
  • Mulighet for tilkobling til LNG -sylindere;
  • Relativt liten størrelse.

  Ulemper:

  • Tynnmetall i ytterkant av etui (påvirker ikke kvaliteten på arbeidet).

  De beste rimelige kjelene

  Lav pris betyr ikke alltid lav kvalitet. Hvis produsenten lagrer mindre detaljer som ikke påvirker kjelens drift, vil et slikt kjøp være berettiget..

  Lemax Premium-30

  En 30 kW -enhet er egnet for økonomiske huseiere til å varme et område på ikke mer enn 250 m2. Funksjonssettet er minimalt, men alle nødvendige sikkerhetsverktøy er der. Produsenten forlot den komplekse elektroniske fyllingen, så kjelen er helt ikke -flyktig – bare koble den til gasstilførselen, så fungerer alt..

  Selve den gulvstående modellen er laget forsvarlig, varmeveksleren er stål innvendig. Og med en effektivitet på 90% bruker Lemax minst mulig blått drivstoff – ikke mer enn 1,75 m3 / t.

  Fordeler:

  • God byggekvalitet
  • Gass kontroll;
  • Det er overopphetingsbeskyttelse;
  • Veldig økonomisk;
  • Oppvarming av kjølevæsken til +90 ° С.

  Ulemper:

  • Manuell kontroll.

  Mora-Top Meteor Plus PK18ST

  Det tsjekkiske selskapet Mora er kjent for sine gassovner av høy kvalitet. Men varmekjelene til dette merket er ikke verre. For eksempel en veggmontert enkeltkrets Meteor Plus med en varmeeffekt på opptil 19 kW, en innebygd ekspander og en sirkulasjonspumpe. Fungerer feilfritt, bruker ikke mer enn 2,16 m3 / t gass, har hele minimumssettet med beskyttelsesfunksjoner og er samtidig mye billigere enn merkeanaloger.

  Fordeler:

  • Brenner med automatisk modulering;
  • Lavt drivstofforbruk;
  • Mulighet for ekstern kontroll;
  • Rolig arbeid;
  • Det er beskyttelse mot overoppheting og frysing;
  • Tåler rolig gasstrykkforskjeller.

  Ulemper:

  • Ikke den høyeste effektiviteten (90%).

  For å installere Mora trenger du litt mer plass enn for kompakte italienske eller tyske modeller, og når det gjelder design, mister denne kjelen for dem. Men Meteor oppfyller fullt ut kostnadene og er ekstremt enkel å vedlikeholde..

  De beste dobbeltkrets gasskjeler

  Dobbelkretskjeler oppvarmer samtidig vann både for varmesystemet og for varmtvannsforsyning. I denne delen vil vi se på de beste enhetene uten en innebygd kjele..

  Haier Aquila

  Serien med veggmonterte dobbeltkretser inkluderer 4 modeller av kjeler med en kapasitet på 14, 18, 24 og 28 kW. I sentrale Russland er dette nok til å varme et område på 100-200 kvadratmeter. Brenneren og varmeveksleren er laget av rustfritt stål og er ikke redd for korrosjon. Røret til den andre kretsen er kobber, slik at rennende vann får tid til å varme opp.

  Kontrollen i alle Haier -modellene er elektronisk: en LCD -skjerm er plassert på karosseriet, noe som forenkler kommunikasjonen med kjelautomatiseringen. Det er mulig å koble til en ekstern romregulator – med den kan enheten automatisk justere brennerkraften for å opprettholde den innstilte temperaturen. Produsenten glemte ikke hele beskyttelsesområdet: fra overoppheting, frysing, slukket flamme, revers trekk.

  Fordeler:

  • Små dimensjoner 750x403x320 mm;
  • Daglig og ukentlig driftsmodus programmerer;
  • Arbeid med en ekstern temperatursensor;
  • Mulighet for å bytte til flytende gass;
  • Innebygd pumpe med elektronisk kontroll og tørrkjøringsbeskyttelse;
  • Romsensoren er allerede inkludert;
  • Oppvarming av kjølevæsken til +90 ° С.

  Ulemper:

  • Ikke-russifisert meny.

  Baxi LUNA-3 Comfort 310 Fi

  Hovedhøydepunktet i denne modellen er det flyttbare kontrollpanelet, laget i et eget etui. Du kan la den ligge på kjelen, eller fikse den på et passende sted. Stikkontakten har en hemmelighet til – en innebygd temperatursensor. Takket være ham kan kjelen automatisk regulere brennerkraften i området 10-31 kW, med fokus på de angitte parametrene. Du kan også justere vanntemperaturen i den andre kretsen – fra 35 til 65 grader.

  Fordeler:

  • Praktisk kontroll fra det eksterne panelet;
  • Rask oppvarming av varmesystemet (relevant for de nordlige regionene);
  • Automatisk omstart ved nettverksbrudd;
  • Den innebygde pumpen pumper kjølevæsken opp til 3 etasjer;
  • God effektivitet – 93%.

  Ulemper:

  • Ingen varmtvannsirkulasjon i den andre kretsen.

  De beste modellene med innebygd kjele

  Faktisk er disse kjelene et 2-i-1-system. Kretsen med en ekspansjonstank fungerer for å varme opp rommet, og lagerkjelen lagrer varmt vann til husholdningsbehov. Alt dette er plassert i en bygning, og derfor er slike kjeler veldig store.

  Baxi Slim 2.300 i

  En kraftig gulvstående kjele, fylt med automatisering som er ansvarlig for energieffektivitet og sikkerhet for gassutstyr. 30 liters kjelen varmes opp raskt og holder temperaturen lenge, og sparer drivstoff. Det er også to pumper i kroppen: en for varmesystemet, den andre for varmtvann.

  Den totale varmeeffekten til Baxi Slim er 30 kW. Avhengig av egenskapene til det tilkoblede systemet, kan det varme kjølevæsken til +30 .. +45 eller +85 grader (for et varmt gulv holdes temperaturen ved den nedre grensen).

  Fordeler:

  • Varmeveksler i støpejern i varmekretsen;
  • Frysebeskyttelse av rør og bærer;
  • Mulighet for å koble rom og værautomatisering;
  • Tilgjengelighet av sikkerhetsventiler på begge grener;
  • Flamme kontroll;
  • Arbeid når drivstofftrykket synker til 5 mbar.

  Ulemper:

  • Høy pris.

  Beretta Boiler 28 BSI

  Det er generelt vanskelig å forestille seg en veggmontert modell med lagringsenhet, men denne enheten er akkurat en 2-i-1-kjele. I tillegg til et lukket kammer med tilgang til en koaksial skorstein, er det inne i Beretta-karosseriet også en 60-liters lagerkjele, som raskt varmer opp den andre kretsen til varmeveksleren.

  28 BSI er utstyrt med et værkompensert automatisk system, egen sirkulasjonspumpe og en 10-liters ekspansjonstank. I varmesystemet kan den opprettholde temperaturen i området +40 .. +80 ° C, i varmtvannsforsyningen opp til +63 grader.

  Fordeler:

  • Utmerket byggekvalitet
  • Et lukket kammer brenner ikke ut oksygen;
  • Intelligent kontroll;
  • Tilstedeværelse av forhåndsinnstilte driftsmoduser;
  • Mulighet for å koble til LNG;
  • Fullt sett med beskyttelse, inkludert for arbeid på nordlige breddegrader.

  Ulemper:

  • Sjelden, mangelvare.

  De beste kondenserende gasskjeler

  Disse kjelene regnes som de mest økonomiske, siden de er i stand til å bruke energien ikke bare fra forbrenning av gass, men også fra kondenserende damp. Som et resultat er deres effektivitet nesten veldig nær de elskede 100%.

  Vaillant ecoTEC pluss VUW

  Fylt med intelligent elektronikk og eBus-kommutasjoner, fungerer enheten ikke bare for effektiv oppvarming, men også for tilberedning av varmt vann, det vil si at den også tilhører dobbeltkretssystemer. Kondenseringssystemet er mer miljøvennlig enn det tradisjonelle, dessuten gir det en meget høy effektivitet på 98%.

  En modulerende brenner med brede effektreguleringsalternativer (fra 28 til 100 prosent) er installert i brennkammeret. Med slik effektivitet og utstyr er dimensjonene på kjelen ganske akseptable: 720x440x372 mm. Selve ecoTEC -linjen består av tre modeller med en maksimal effekt på 24, 30 og 34 kW..

  Fordeler:

  • Digitalt kontroll- og diagnosesystem;
  • Det mest informative panelet;
  • Muligheten til å kontrollere fra en mobil og koble til et “smart hjem”;
  • Brenneren kan motta luft både innendørs og utendørs;
  • Kortsiktig effektøkning for rask vannoppvarming;
  • Kondensvann drenering utenfor.

  Ulemper:

  • Vanskeligheter med reparasjon;
  • Høy pris.

  Viessmann Vitodens 100-W

  En dyr kjele, som kan fungere med en effekt på 4,7-35 kW, sparer ikke bare blått drivstoff, men også strøm – på grunn av den kontrollerte viften. Denne modellen har også andre høydepunkter. Dette er en MatriX sylindrisk brenner som består av en mengde mikrodyser, som praktisk talt ikke tillater noe varmetap. En varmeveksler i rustfritt stål fungerer ikke mindre effektivt..

  Fordeler:

  • Kompakt karosseri 400x400x350 mm;
  • To måter å tilberede varmt vann på;
  • Maksimal økonomi og energieffektivitet;
  • Høy effektivitet (98%);
  • Intelligent automatisering;
  • Fjernkontroll – fra et berøringspanel eller smarttelefon;
  • Mulighet for å jobbe med LNG og biogass;
  • Enkel tilgang for reparasjon og vedlikehold.

  Ulemper:

  • Pris.

  Anbefalinger fra eksperter

  Oppvarmingsordning for et privat hus med gasskjele

  Rørsystemet for et gassvarmesystem bør inneholde alle selv små bagateller som bare en profesjonell kan ta hensyn til. I prosessen med å velge et passende gassutstyr, må man gå fra området til det oppvarmede huset. Kjelens kraft og antall batterier, samt relaterte elementer, vil avhenge av det..

  Når du velger en ordning, legger et varmeledning og dens direkte installasjon, er det viktig å huske at med naturlig sirkulasjon er det nødvendig å observere den nødvendige hellingen til vannforsynings- og returrørene langs strømmen av det oppvarmede kjølevæsken. Eksperter anbefaler å utstyre hver varme radiator med en kran

  Takket være denne funksjonen er det mulig å kontrollere varmeforsyningen i et enkeltrom. Hvis en ekspansjonstank med et volum på opptil 30 liter brukes, må den installeres minst 3 m over gasskjelen

  Eksperter anbefaler å utstyre hver varme radiator med en kran. Takket være denne funksjonen er det mulig å kontrollere varmeforsyningen i et enkeltrom. Hvis en ekspansjonstank med et volum på opptil 30 liter brukes, må den installeres minst 3 m over gasskjelen.

  Gassvarmesystemet til private boligbygging er det mest effektive og rimelige. Naturligvis hvis den sentrale gassledningen går i umiddelbar nærhet av bygningen. En gasskjele bruker ikke veldig mye drivstoff og er veldig enkel og praktisk når det gjelder drift.